​مايكروسافت پراجكت سرور 2010 مديريت مجموعه اي از پروژه ها و پرتفوي ها را جهت كمك به سازمان ها در اولويت­گذاري سرمايه گذاري ها، تخصيص منابع و افزايش كارايي و بهره وري پروژه ها مقدور مي سازد.
مايكروسافت پراجكت سرور 2010 بستري جهت هماهنگي پروژه هاي كسب و كار را از طريق مايكروسافت شيرپوينت سرور 2010 ارائه مي نمايد كه راه حل هاي انعطاف پذير آن داراي ظرفيت اجرايي مي باشد. از آنجا كه مديريت پروژه و مديريت پرتفوي از طريق پراجكت سرور 2010 يكپارچه شده است، به سازمان در تخصيص منابع و سرمايه طبق اولويت هاي كسب و كار و دستيابي به كنترل تمامي امور مربوط به كار و ايجاد داشبردهايي با قابليت بالا كمك مي گردد.

يكپارچگي مديريت پروژه و مديريت پرتفوي (PPM)
در سيستم مديريت پروژه 2010 بهترين تكنيك هاي مديريت پرتقوي ها كه در مايكروسافت پرتفوي سرور 2007 وجود دارد در پرتفوي سرور 2010 نيز قابل استفاده شده است كه سبب ايجاد قابلیتی شده است كه مديريت پرتفوي و مديريت پروژه از طريق يك سرور و با هم انجام پذيرد (PPM).
· ارتباط راه حل ها از طريق سيستم آشنای شيرپوينت كه كار با آن براي كاربران آسان است.
· برآوردن نيازهاي اطلاعاتي پراجكت سرور از طريق پايگاه داده
· مدیریت آسان و شهودي
·  متمركز كردن قابليت هاي مربوط به انتخاب پرتفولیو
· جامعيت  برنامه هاي واسط كاربردي API)) در مديريت پروژه ها و پرتفوي ها 

ساخته شده بر پايه شيرپوينت سرور 2010
Project_server.jpg 

از آنجا كه پراجکت سرور 2010 بر پايه شيرپوينت سرور 2010 ایجاد شده است، بستر قدرتمندي جهت هماهنگ سازي كسب و كار ايجاد می گردد و ظرفيت اجرايي مديريت راه حل ها به صورت انعطاف پذير تامين مي شود.
· استفاده از مزاياي هوش كسب و كار جهت تهيه آسان گزارش ها و داشبردهاي قدرتمند
· بازبيني و كنترل اسناد و تاييد آن طبق سيستم گردش كاري
· سيستم پيشرفته جستجو كه يافتن افراد و داده هاي پروژه (منابع، اسناد و وظايف كاري) را آسان و ميسر مي سازد.
· ارتباط تيم ها و ايجاد اجتماعات مجازي از طريق ويكي ها، بلاگ ها، فروم هاي بحث و ايجاد سايت های شخصي.

راه اندازي پروژه ها و توسعه موارد تجاري
پراجكت سرور 2010 ماژول جديدي جهت پشتيباني از تمامي امور از وظايف كاري ساده گرفته تا پروژه هاي پيشرفته و برنامه ها ارائه مي دهد.
· توسعه گردش كاري به شيوه اي موثر كه مديريت سرمايه هاي پروژه در طول چرخه زماني که  پاسخگويي و كنترل آنها را امكان پذير مي سازد.
·  تعيين انواع اقدامات مربوط به هر پروژه و وابسته كردن آنها به يكديگر از طريق گردش كاري، يك طرح پروژه و  يك فضاي كاري نمونه.
· استاندارسازي جمع آوري داده ها از طريق  فرم هاي شكل گرفته براساس موارد مختلف كسب و كار.
· استخراج اطلاعات پروژه ها، تخصيص منابع، تنظيم دارايي ها و ...
· نمايش انواع اقدامات مربوط به پروژه ها براي هر نوع كسب وكاري كه از زمينه هاي كاري متشابه تشكيل شده است
· نمایش انواع پروژه های سازمانی مرتبط به کمک استفاده از فیلد های شعبه­ای
تصاویر زیر بعضی از این قابلیت ها را به نمایش می­گذارند:
انتخاب پرتفوليو
پراجكت سرور 2010 به سازمان در انتخاب پرتفولیوهایي هايي كه با استراتژي تجاري سازمان همسو است از طريق تكنيك هايي كه بين پيشنهادات مختلف اولويت گذاري مي كند كمك كرده و سناريوهاي بهينه سازي را تحت شرايط بودجه بندي مختلف و با رويكرد حداكثرسازي منابع طبق برنامه در نظر گرفته شده ايجاد مي كند.
 
اولويت گذاري استراتژي هاي كسب و كار
· اولويت گذاري عيني محرک های كسب و كار و نشر تصمیمات قطعی شده در کل تیم اجرایی
·  واسط مستقيم وشهودي جهت تكميل اولويت بندي  كسب و كار
اولويت بندي پرتفوي ها و بهينه سازي
· اولويت بندي موثر پروژه ها از ابعاد مختلف نظير ارزش استراتژيك، ارزش مالي و ريسك
· انتخاب پرتفوي بهينه پروژه ها با در نظر گرفتن بودجه موردنظر و ساير محدوديت ها
· افزايش درجه بهينه سازي از طريق تحليل هاي قدرتمند جهت بهبود تصميم گيري
· درك بهتر معاملات از طريق مقادير ورودي و خروجي
· مقايسه سناريوهاي بهينه سازي از هر نظر از طريق امتيازدهي لحظه به لحظه
 برنامه ريزي منابع
· كسب آگاهي از تقاضاي كلي منابع و توانايي در تصميم گيري با توجه به برنامه در نظر گرفته شده
· تنظيم برنامه زمان بندي پروژه ها با در نظر گرفتن حداكثر بهره برداري از منابع به طوري كه همبستگي و يكپارچگي برنامه زماني حفظ گردد.
·  مدل سازي چندين مدل تصميم گيري و مقايسه سناريوها

ويرايش مبتني بر وب پروژه ها
سيستم پراجكت سرور 2010 با استفاده از Project Professional 2010قابليت ويرايش پروژه ها را از طريق مرورگر در وب مهيا مي سازد.
· ساخت آسان برنامه هاي زماني به صورت آنلاين و امكان ويرايش پروژه ها از هر مكان به شيوه اي درست
· دستيابي به يك برنامه زماني انعطاف پذير كه كاربر بتواند برنامه هاي كاري را جهت كسب فواصل زماني و داده هاي پروژه ها به صورت دستي و يا خودكار با استفاده از اطلاعات فعلي زمان بندي كند.
· ايجاد پروژه هايي با بيش از 100 وظيفه كاري، تخصيص منابع چندگانه و  تببين سلسله مراتب كاري و وابستگي ها
· كسب آگاهي از تغييرات و ويرايش هاي اعمال شده در سطوح مختلف و قابلیت باطل کردن حرکات انجام شده در سطوح مختلف

واسط كاربري متداول و كاربرپسند
مایکروسافت پراجکت سرور 2010 با استفاده از این واسط کاربری متداول فضایی را جهت کار کردن هم زمان و مشابه با مایکروسافت پراجکت استاندارد و مایکروسافت پراجکت حرفه ای (Professional)  فراهم می کند.
· بهره وري بيشتر از طريق كار با نوار ابزار ساده و ابتدايي در نتيجه ابزاري كه جهت برنامه ريزي و مديريت پروژه ها به آن نياز است همواره در دسترس خواهد بود.
· گروه بندي كليدها و منوها براساس وظايف كاري و درنتيجه تسهيل در يافتن اطلاعات و فعاليت ها
· فعال سازي برپايه ابزار آشنا و يكپارچه شيرپوينت 2010

افزايش ارزش گزارشات زمان بندي
· صرفه جویی در زمان به وسیله آپدیت مجتمع و یکنواخت کلیه فعالیت های تمامی پروژه ها و تخصیص برگه های زمانی ویژه  به تک تک پروژه ها و فعالیت ها
· افزايش ارزش گزارشات زمان بندي از طريق واسط كاربري انعطاف پذير و يكپارچه
· دریافت آسان وضعيت بروز شده وظايف كاري و جدول زمان بندي كارها
· تخصیص بدون مشکل فعالیت ها به نیرو های پروژه ها و پیگیری تایید آن ها 

يكپارچگي با اكسچنج سرور
· انتخاب و بروزرساني وظايف كاري در پروژه ها از طريق Microsoft Office Outlook.
· نمايش وظايف كاري مربوط به پروژه ها در Outlook  به صورتي كه بر حسب نام پروژه گروه بندي شده است. براي اين كار احتياج به اضافه كردن هيچ برنامه اي در Outlook  نيست.
· ارتباط پيوسته با اخطارات و اطلاعيه ها و كليه موراد بروز شده از طريق دسترسي تحت وب Outlook  و يا از طريق تلفن همراه.

گزارشات و هوش كسب و كار (BI) پيشرفته
قدرتمندي بستر هوش كسب و كار مايكروسافت از طریق پراجکت سرور تجربه می­شود. به وسیله تکنولوژی های موجود در پراجکت سرور از جمله مایکروسافت اكسل،سرویس های Performance Point، سرویس های Visio ،قابلیت PowerPivot در اکسل 2010 و SQLReporting  شفافيت اطلاعاتي و کنترل بر اطلاعات حاصل می شود.
· استفاده از قالب هاي گزارشات از پيش تعيين شده در بخش هوش كسب و كار
· سفارشي سازي مستقيم گزارشات در ويرايشگر اكسل و انتشار آن از طريق سرويس اكسل
· ايجاد آسان داشبردهايي براي بيننده جهت بررسي موثرتر پيشرفت پرتفوي
·  گزارش دهي از نياز هاي كسب و كار (استفاده از Cubes)
·  اجازه به تصميم گيرندگان جهت تمركز بر داده هايشان، حذف نابساماني ها و ايجاد سريع تر بلوك هاي زماني
 
مديريت آسان تر
· سطوح دسترسی پروژه: از طريق سطوح مختلف دسترسی پروژه، به مديران پروژه مي توان اجازه داد تا بدانند چه كساني مي توانند پروژه ها را ببينند و یا به چه سطحی از ويرايش پروژه ها دسترسی داشته باشند.
· دادن اختيار به كاربر: اختياردهي پيشرفته به كاربران يكپارچگي فعاليت هاي افراد را در کلیه زمان ها( حتی در تعطیلات) بدون نياز به هماهنگي مديران ميسر كرده است.
· بخش هاي اداري:از طريق تشكيلات مربوط به استانداردسازي و كنترل، استقلال در عین یکپارچگی به وجود مي آيد. از طريق بخش هاي مربوط به اداره پروژه ها مجريان مي توانند انواع مختلفي از پروژه ها، منابع و بخش هاي سفارشي سازه شده را به بخش ويژه اي وابسته سازند، نابساماني ها را حذف كنند و به بخش اداري اجازه دهند تا بر داده هاي خودشان تمركز كنند.
· واحد اجرايي متمركز: اداره پروژه ها و  مديريت پرتفوي به صورت همزمان
· گزارشات اجرايي: وضعيت ها و بخش هاي موجود از طريق واسط اجرايي پيشرفته نمايش داده مي شود و به سرعت مي توان از آنها استفاده كرد، بخش هايي را به آن اضافه كرد و آنها را ويرايش، كپي و بروزرساني كرد.

توسعه ارتباط سيستم هاي مختلف با يكديگر
يكپارچگي پراجكت سرور 2010 با ساير تكنولوژي هاي مايكروسافت بستركاري آشنايي جهت مديريت كارها ايجاد مي كند.تيم ها از طريق كار با ابزاري كه آن را ترجيح مي دهند و برايشان كاراتر است قدرتمندتر مي شوند و با تلاش اندك و قدرت اجرايي بيشتر وضعيت پروژه ها را به ذينفعان اطلاع رساني مي كنند.
·  Microsoft Exchange Server : دريافت و بروزرساني وظايف كاري افراد از طريق ارتباط پيوسته با Outlook
·  Microsoft  Visual Studio Team Foundation Server: ارتباط بي مانندي با دنيايي از نرم افزارهاي كاربردي توسعه يافته و مديريت پروژه و پرتفوي
· Microsoft Dynamics AX & SL
مديريت مالي پيشرفته و حسابداري پروژه ها از طريق سيستم هاي پوياي AX  و SL .


همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان