moss_2007.jpg
 قابلیت‌هاي SharePoi​nt در یک نگاه 

          همکاری (Collaboration)                                                                                                           

محدوده قابلیت
شرح​​​
قدرت دادن به تیم‌ها توسط فضاهای کاری همکاری

(Empower Teams Through Collaborative Workspaces)


مایکروسافت، بهترین نوع از ساختار همکاری که به کاربران امکان ایجاد فضاهای کاری شخصی و نیز تقسیم دارایی‌ها در میان تیم‌ها، دپارتمان‌ها و سازمان‌ها مادامیکه این پروسه کنترل می‌شود، را ارائه می‌کند.‌

ارتباط دادن سازمان‌ها از طریق پرتال‌ها

(Connect Organizations Through Portals)


مایکروسافت، کلیه دانش و داده سازمانی را به افراد مربوطه در زمان مناسب به کمک ارتباط دادن افراد از طریق داده، متخصصین و نیز پروسه‌های کسب و کار در یک سازمان را فراهم می‌نماید.

قادرسازی انجمن‌ها با ابزارهای محاسباتی عمومی

(Enable Communities with Social Computing Tools)


مایکروسافت، ابزاری که مجموعه وسیعی از قابلیت‌های محاسباتی عمومی را در همان فضای کاری و ساختار پرتال ارائه می‌دهد را فراهم می‌نماید؛ در نتیجه کاربران می‌توانند به آسانی، هوش کسب گردیده سازمانی را تحت کنترل خود درآورند.

کاستن پیچیدگی و هزینه فناوری اطلاعات

(Reduce Cost and Complexity for IT)


ساختار همکاری مایکروسافت، که از سرمایه‌گذاری‌های موجود استفاده می‌نماید، قابل توسعه دادن بوده و با سیستم‌های دیگر بطور تعاملی عمل می‌کند. لذا سازمان‌ها هزینه کمتری بابت مالکیت را متقبل می‌شوند و همچنین با ایجاد ساختار واحد، به آسانی پاسخ‌گوی نیاز‌های کسب و کار می‌باشند.

         پرتال‌ها (Portal)                                                                                                        

محدوده قابلیت
شرح
ارتباط دادن افراد با اطلاعات و تخصص‌ها

(Connect your people to information and (expertiseدسترسی سریع و آسان به اطلاعات مهم و تخصصی، به معنی همان تصمیم‌گیری‌های بهتر و اجرای سخت‌تر می‌باشد. Office SharePoint Server 2007 ساختار پرتال جامع و وسیع برای ایجاد وب‌سایت‌های داخلی و خارجی به کمک تکنولوژی‌های شبکه‌ای عمومی از پیش‌ساخته شده را فراهم می‌سازد.

ارتباط دادن افراد با برنامه کاربردی اصلی

(Connect your people to key business (applications


Office SharePoint Server 2007 ساختار یکپارچه و توسعه برنامه کاربردی جامع را عموماً برای ایجاد برنامه‌های کاربردی سفارشی شده و نیز یکپارچه کردن برنامه‌های کاربردی مرکب، از سیستم‌های موجود فراهم می‌نماید.

ارتباط دادن افراد با منابع role-specific

(Connect your people to role-specific (resources


انتقال اطلاعات شخصی، از جمله قابلیت‌های مخاطبین هدف و سایت‌های من، ارزش و ارتباط اطلاعاتی را افزایش می‌دهد.

                   جستجوی سازمان (Enterprise Search)                                                                     

محدوده قابلیت
شرح 
 ایجاد برای سازمان

Built for the enterprise

            

In Office SharePoint Server 2007 نتایج جستجو بطور سریع و مناسب برای سازمان و داده تنظیم می‌گردد.               

گشودن مهارت و داده

(Unlock data and expertise)


Office SharePoint Server 2007 جستجوی واضح و وسیعی برای مخازن مشترک سازمانی و انواع فایل‌ها و نیز همچنین برای افراد و متخصصین فراهم می‌نماید.  

تجربه کاربری همگون

(Integrated user experience)


قابلیت جستجوی سازمانی، با کلیه قابلیت‌های SharePoint Server 2007  یکپارچه بوده و همچنین می‌تواند با دیگر محصولات سیستم آفیس 2007 کاربران را جهت یافتن، استفاده و تقسیم نمودن اطلاعات و افزایش بهره‌وری راهنمایی ‌نماید.  

           مدیریت محتوایی سازمان(Content Management)                                                     

محدوده قابلیت
شرح
مدیریت محتوای گوناگون

(Manage diverse content)


قابلیت‌های مدیریت سند موجود درMicrosoft integrated ECM solution می‌تواند به تحکیم محتوای گوناگون از تقسیم فایل‌ و personal drives در مخزن مدیریت‌شده مرکزی با دسته‌بندی پایدار کمک کند.

Satisfy compliance and legal requirements
راه‌حل ECM مایکروسافت، شامل قابلیت‌های مدیریت رکوردهای یکپارچه که به سازمان‌ها امکان ذخیره‌سازی و محافظت رکوردهای کسب و کار در وضعیت نهاییشان را می‌دهد، می‌باشد. 

مدیریت کارآمد وب‌سایت‌های گوناگون

(Efficiently manage multiple Web sites)


قابلیت‌های مدیریت یکپارچه محتوایی وب، انتشار محتوایی وب را با استفاد از ابزار ساده تألیف محتوایی و نیز پروسه تأیید از پیش ساخته شده برای افراد مقدور می‌سازد. پروسه‌های کسب و کار هم‌راستا که توسط Microsoft ECM solution ارائه می‌شود، امکان محتوای هم‌راستا و پروسه‌های کسب و کار همکارانه، توسط ابزارها و سکو برای اتوماسیون کردن فعالیت‌های این پروسه‌ها را برای کسب و کارها فراهم می‌نماید.

       فرايندهاي کسب و کار و فرم‌ها(Business Processes and Forms)                               

محدوده قابلیت
شرح
Browser-based forms with InfoPath Forms 
Services

سرویس‌های فرم InfoPath ، که بخشی از Office SharePoint Server 2007 می‌باشد، امکان دسترسی سازمان‌ها را جهت تکمیل فرم‌ها در جستجوگر مشترک و یا یک  وسیله موبایل بر حسب HTML بدون نیاز داشتن به Microsoft Office InfoPath 2007 فراهم می‌نمایند. 
گردش کاری یکپارچه و صفحه اطلاعاتی سند

(Integrated workflow and document information panel)


با استفاده از Office SharePoint Server 2007 ، شخص می‌تواند گردش‌های کاری را در برنامه کاربردی Microsoft Office  آغاز و با آن در تعامل باشد. همچنین شخص می‌تواند فراداده‌های مهم سند را از صفحه اطلاعاتی سند، جمع‌آوری و تأیید نماید.

طراحی گردش کاری سفارشی

(Custom workflow design)

Office SharePoint Designer 2007 ، امکان اضافه نمودن منطق کسب و کار را به برنامه‌های کاربردی مرکب بدون کد پیچیده، با استفاده از rules-based Workflow Designer فراهم می‌نماید.   

                 هوش کسب و کار(Business Intelligence)

محدوده قابلیت
شرح
هوش کسب و کار Microsoft Office Excel-based  

(Microsoft Office Excel-based Business (Intelligence


Excel Services که بخشی از Office SharePoint Server 2007 می‌باشد، علاوه بر قابلیت‌های Microsoft Office Excel 2007 قابلیت‌های دیگری اعم از تقسیم گسترده صفحات گسترده، بهبود مدیریت و امنیت جهت استفاده مجدد مدل‌های صفحه گسترده با استفاده از سرویس قابل توسعه محاسباتی بر حسب سرور و نیز واسط کاربری تعاملی بر حسب وب را دارا می‌باشد.  

Dashboards and Report Center

 شخص می‌تواند dashboards هوش تعاملی کسب و کار را که اطلاعات مرتبط با کسب و کار را از منابع مختلف با استفاده از وب‌پارت‌های از پیش‌ساخته شده، جمع‌آوری و نمایش داده می‌شوند را ایجاد نماید. 

شناسایی و یکپارچه‌سازی داده کسب و کار

(Business data integration and discovery)


با استفاده از این قابلیت، شخص می‌تواند داده خارجی را به برنامه‌های کاربردی به کمک Business Data Catalog (BDC) جهت ایجاد زیرساخت برای جستجوگر هوش کسب و کار یکپارچه‌سازی نماید. 

​ 
همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان