Business-Intelligence.jpg
​داده های سازمانی تان را با مایکروسافت شیرپوینت رمزگشایی کنید.

راهکار هوش تجاری سامیکس چه قابلیت هایی را فراهم میکند؟
  • با هوش تجاری بینشی از منابع مختلف به دست آورید.
  • داده هایتان را با اطمینان استنتاج کنید.
  • به راحتی در اطلاعات جزئی تر تفحص کنید.
  • گزارش ها و دشبوردهای متداول را اتوماتیک کنید.
  • به راحتی نماها را تغییر داده، دشبوردها و گزارش های سفارشی ایجاد کنید.
داده های بدون ساختار و هوش
داشتن دسترسی فوری به اطلاعات حساس و ساختاریافته کسب و کار آنچنان که بینشی عمیق در مورد کسب و کار ارائه دهد.
در سامیکس ما اهمیت هوش تجاری (BI) صحیح، به روز و قابل دسترسی آسان را می دانیم. تلاش داریم تا با تحویل شفافیت مورد نیاز اطمینان تصمیم گیری و کنترل و کارایی عملیاتی را بهبود داده و مشتریانمان را در این راستا تقویت نماییم.
مرتبط کردن کسب و کار و IT با تکنولوژی های مایکروسافت
تیم فنی ما، هوش تجاری- BI- را روی شیرپوینت مستقر کرده اند. ترکیب تخصص مشاوره کسب و کار ما با قابلیت های پیشرفته فنی بدین معناست که ما می توانیم راهکار هوش تجاری یکپارچه ای را فراهم آوریم که نه تنها داده هایتان را گردآوری می نماید بلکه اطلاعاتتان را نیز تسطیح، پردازش و سازماندهی می کند تا دیدی شرکتی و به هنگام و نسخه جامع و یکپارچه ای از حقیقت سازمان ارائه دهد.
خدمات سامیکس  برای استقرار یک راهکار موفق هوش تجاری BI:

مشاوره:
تحلیل تخصصی استراتژی و عملکرد BI فعلی به منظور درک نیازهای آینده
مشاوره و راهنمایی بهترین تجارت به منظور:
یکی کردن، ساختاردهی و مرتبط کردن داده ها جهت پشتیبانی از گزارش های هوش تجاری
رمزگشایی از داده هایتان جهت تسطیح اطلاعات مرتبط و دستیابی به بینشی جهت پیش بردن تصمیمات کسب و کار
تکنولوژی:
منطقی کردن، ساختاردهی و مرتبط کردن منابع داده به منظور ایجاد گزارشگیری BI یکپارچه در سازمان
شناسایی و استقرار ابزار مناسب مایکروسافت به منظور فراهم کردن یک هوش تجاری (BI) موفق برای افراد، تیم ها و سازمان.
طراحی و ایجاد پرتال های شیرپوینتی به منظور تسطیح دانش هوش تجاری
خدمات:
آموزش و پشتیبانی مدیریت و کارکنان در مورد چگونگی استفاده موثر از ابزار پیاده سازی شده جهت تصمیم گیری مطلع
آموزش و پشتیبانی کادر IT (ادمین ها و توسعه دهندگان) جهت نگهداری و به روزرسانی بسته تکنولوژی    

همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان