​​​پروژه دارید؟
این بدان معناست که با چالش هایی مواجه هستید. حرکت بر اساس زمانبندی و روی بودجه معین شده، کم کردن از ریسک ها  و مشکلات عملیاتی، گزارشدهی و پاسخگویی به مدیریت از جمله چالش های آشکاری هستند که با آن روبرو هستید. 
در سامیکس ما روی حل این مشکل متمرکز شده ایم و تلاش داریم تا چالش های کنترل پروژه تان را برطرف کنیم. برنامه ریزی، زمانبندی، کنترل هزینه، تحلیل های مالی و قانونی ما بر اساس سالها تجربه کنترل پروژه عملیاتی در پروژه های طراحی، مهندسی و ساخت در حوزه ها و صنایع مختلف صورت می پذیرد.
 
بیش از 8 سال تجربه در کنترل پروژه عملیاتی به ما توانایی شناخت ریسک ها و فرصت ها را به منظور رسیدن به هدف انجام پروژه های مطابق با برنامه و بودجه مشخص را داده است. 
سامیکس با بهره گیری از کارشناسان کنترل پروژه و آشنا به تیپ های قراردادی سازمان های مشابه، با سوابق نظارت کارگاهی که به ماهیت فنی و ساختارهای شکست کار و مشکلات و مسائل تکرارشونده در این پروژه ها مسلط اند، خدمات همزمان آموزش و کنترل و نظارت بر اطلاعات و گزارش های هفتگی و ماهیانه پروژه ها را ارائه داده و می کوشد تا برنامه ریزی ، کنترل و فراهم نمودن گزارش های نظارتی و ارائه راهکارهای رفع تاخیرات و مشکلات و موانع پروژه ها را مورد کنترل و نظارت پیوسته قرار دهد.همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان