​​​​​​مدیریت بازاریابی
​​مديريت بازاريابی عبارت است از تجزيه و تحليل فرصتها، برنامه ريزی، به کارگيری، اجرا و  کنترل برنامه ها با هدف ايجاد و حفظ مبادلات مطلوب بازارهای هدف به منظور نيل به اهداف سازمانی که مديريت تق​اضا   نیز نامیده می شود. وظيفه مديران بازاريابی در هر موسسه اين است که با تجزيه و تحليل، برنامه ‏ریزی،  اجرا و کنترل، برنامه های بازاریابی موثر و کارآمد، يک موقعيت رقابتی ممتاز برای شرکت در بازارهای هدف ايجاد کنند. در سازمانهای جديد، مديران نيستند که در مورد سرنوشت کارکنان تصميم مي‏گيرند، بلکه اين تصميم را مشتريان می گیرند، مديران در کارخانه ها را نمي‏بندند و کارگران را بيرون نمي کنند، بلکه اين خريداران هستند که درب کارخانه ها را بسته و يا کارگران را بيرون مي ريزند.
سامیکس با استفاده از راهکار حرفه ای خود مبتنی بر SharePoint به کمک مدیران شتافته است که شامل:​
 
·         دسته بندی مشتریان
·         اقدامات من
·         تقویم توسعه بازار
·         فروش
·         کمپین های بازاریابی
·         کنفرانس ها
·         روش های بازاریابی
·         فیلتر کردن فوق العاده سریع و آسان ​​
همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان