​​​خدمات حوزه برنامه ریزی و کنترل پروژه:

•   تهیه شبکه برنامه زمانبندی و تجزیه و تحلیل فعالیتها با روشهای PERT ، CPM و یا GERT بر مبنای WBS های استاندارد و مناسب سازی شده پروژه های عمرانی و ساختمانی در فازهای(1 و 2 )طراحی و یا اجرا در انواع سازه ها با اسکلت فلزی و بتونی
•    تهیه و تدوین بودجه زمانبندی شده پروژه با در دست داشتن ساختار شکست هزینه ها
•    استفاده از سیستمهای اطلاعاتی مدیریت پروژه تحت وب EPM و فرم های جمع آوری اطلاعات برای کنترل پیشرفت کار(فیزیکی و ریالی).
•     ارائه گزارشات پیشرفت پروژه به صورت هفتگی در سطح کارگاه و ماهیانه در سطح کارفرما
•     تهیه گزارش تجمعی و تحلیلی از علل تاخیرات پروژه ها و کل سازمان و ارائه راهکار کاهش تاخیرات
•     انجام آنالیز ریسک و پیش بینی اثرات آن در کل پروژه و نهایتاً تهیه پاسخ های مناسب برای اجتناب، کاهش و یا حذف ریسک.
•    برنامه ریزی دقیق و مستمر و تهیه اسناد مرتبط از ابتدای پروژه جهت تهیه Claim.
•    حضور مستمر در محل کارگاه پروژه و ارائه گزارشات از میزان پیشرفت پروژه مطابق برنامه زمانبندی.
•    تهیه و تدوین برنامه عملیاتی پروژه های ساختمانی با تاریخ شمسی به همراه فایل مربوط تحت نرم افزار های پراجکت MSP) Microsoft Project) با امکان ارائه خروجی در فرمت پریماورا
•     ارائه دشبورد آنلاین وضعیت پروژه ها در نرم افزار Project Server
•     برنامه ریزی و به روز رسانی وضعیت زمانبندی پروژه ها و تهیه برنامه های جبرانی 
•     کنترل و نظارت بر خدمات مهندسی، وضعیت تدارکات و تامین تجهیزات پروژه و ارائه برنامه خرید PPM
•    کنترل مدارک پروژه ( Document Management ) در قالب EDMS در نرم افزار SharePoint یکپارچه با سیستم مدیریت پروژه سازمانی EPM
خروجی های خدمات مشاوره کنترل پروژه های واقعی سامیکس به صورت ماهیانه برای هلدینگ های پروژه محور (و سازمان های دولتی دارای بخش های مختلف زیرمجموعه):
•    گزارشات مکتوب شامل :
    گزارشات تحلیلی ماهیانه به تفکیک پروژه ها
    گزارش خلاصه مدیریتی وضعیت پیشرفت کل پروژه 
    گزارش مدیریتی کلان نگر وضعیت سبد پروژه ها
    گزارش فرم تک صفحه ای خلاصه وضعیت پروژه مطابق فرمت پیشنهادی سامیکس
•    سامانه یکپارچه نرم افزاری EPM با امکان تولید گزارشات به هنگام شامل ماژولهای زیر:
    بانک اطلاعاتی جامع پروژه ها شامل کلیه فیلدهای اطلاعاتی در حوزه های پیشرفت و مسکن مهر و ...
    بانک اطلاعاتی قراردادها (با کارفرما، مشارکت کنندگان و پیمانکاران ) 
    بانک اطلاعاتی مستندات شامل گزارشات ماهیانه
    بانک اطلاعاتی شرکتهای زیر مجموعه هلدینگ و اطلاعات تماس نمایندگان کنترل پروژه آنها
    بانک اطلاعاتی فایلهای برنامه زمانبندی به همراه توضیحات و اصلاحات مورد نیاز برای هر یک از ماه ها
    دشبورد آنلاین گزارش وضعیت پروژه ها به تفکیک سبد پروژه ها و شرکتهای هلدینگ
•    سیستم پرتال جمع آوری اطلاعات اینترنتی برای ناظرین سامیکس در استانها 
•    سیستم گزارش خلاصه مدیریتی در قالب لوح فشرده با امکان نمایش نمودارهای آماری، عملکردی شرکت های زیرمجموعه هلدینگ گزارشات تحلیلی پروژه ها
•    آموزش
    برگزاری آموزش های گسترده در سطوح کارشناسان در جهت یکپارچه سازی مبناهای شکست کار و پیشرفت های پروژه ها و تقویت مهارتهای مدیریت پروژه در سطوح اجرایی سازمان
    آموزش های نحوه ارسال اطلاعات به صورت اینترنتی که امکان دریافت گزارشات را در کوتاهترین زمان میسر می دارد.
•    اثربخشی و تغییرات عملکردی در سطح هلدینگ
    تشکیل دفتر مدیریت پروژه متمرکز (PMO) هلدینگ با همکاری مشاور سامیکس و تبدیل آن به مرجع یکپارچه ساز اطلاعات پروژه ها 
    نظارت کارگاهی مستقیم بر پروژه های استانی از طریق نماینده های ناظر سامیکس در بازدیدهای کارگاهی استانها و تبادل و تصدیق و اصلاح اطلاعات و گزارشات ​

همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان