​​​​

الگوی آماده پرتال اینترنتی سامیکس
الگوی آماده اینترانت داخلی پورتال سازمانی
راهکار اتوماسیون اداری (دبیرخانه و گردش مکاتبات و ...)
راهکار مدیریت کیفیت و سیستم ها و روشها
صفحه معرفی راهکار امور حقوقی و قراردادها​
راهکار مدیریت بازاریابی و مناقصات
راهکار تایم شیت (TimeSheet) و سیستم هزینه یابی منابع انسانی
راهکار مدیریت و کنترل مستندات فنی مهندسی (پیشرفته)- ویژه مهندسی در EPC
راهکار مرکز تماس (Call Center) مبتنی بر CRM 2011
​مورد استفاده در شرکتهای هلدینگ جهت جمع آوری اطلاعات پروژه ها از شرکتهای زیرمجموعه با امکانات تجمیع و یکپارچه سازی بانک های اطلاعاتی و ارتباط با EPM​
صفحه معرفی کنترل پروژه عملیاتی
راهکار مدیریت و کنترل مستندات فنی مهندسی (پیشرفته)- ویژه مهندسی در EPC
همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان