​​​​​مدیریت برگه زمانی

سامانه مدیریت برگه زمانی سامیکس با بهره گیری از قابلیتهای Project Server و SharePoint Server به شما در مدیریت وظایف و زمان های کاری خودتان و تیم های کاری کمک می کند. این سامانه يك سيستم تحت وب بوده كه بر بستر شيرپوينت سرور پياده سازی شده و قابليت اتصال به پراجكت سرور را دارا می باشد. از طريق اين قابليت کارکرد افراد شرکت/سازمان ر​وی فعالیت های تخصیص یافته به آنها در پروژه ها ثبت و از عملکرد افراد و گروه ها در پروژه ها گزارشگیری می شود. در واقع نوعی يكپارچه سازی بين سيستم مديريت برگه های زماني و مديريت پروژه ها به وجود خواهد آمد و ارتباط گروه های كاری​ سازمان به صورتی مطلوب تامين خواهد شد كه در نتيجه آن از دوباره كاری و بروز اشتباهات و مغايرت ها جلوگيری مي گردد.
این سامانه با ایجاد قابلیت های زیر مدیریت وظایف و زمان منابع را تسهیل می نماید.
دارا بودن گزارش های متنوع با امکان گزارشدهی بر روی منابع، پروژه ها، روزهای کاری، گزارشات عدم انطباق، گزارش مربوط به رویه های تایید:
وجود گزارش های آماده ی قابل پرینت
سیستم دارای گزارش های پر کاربرد مدیریتی قابل پرینت می باشد. این گزارشات عبارتند از:
گزارش عملکرد ماهانه هر فرد.
گزارش عملکرد ماهانه پروژه ها
امکان تعریف نامحدود واحد سازمانی
امکان تعریف نامحدود پروژه
امکان تعریف مشخصات عمومی پروژه نظیر تاریخ شروع و پایان ، بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه از نظر زمان و هزینه،
امکان تخصیص منابع مشخص به یک پروژه
امکان تعریف وظایف ستادی
امکان تعریف طبقه بندی وظایف
امکان تعریف نامحدود وظیفه
امکان تعریف نامحدود کاربر
امکان نمایش ساعت ورود و خروج از کارت خوان PWkara و یا سیستم کارت ساعت زن مجازی
امکان یکپارچگی با لیست های وظایف شیرپوینت
امکان یکپارچگی با وظایف پراجکت سرور
امکان تعریف جریان کاری تایید برگه های زمانی پویا
امکان تعریف قواعد برای تایید برگه های زمانی
قابلیت های غیر فنی
امکان ارائه به صورت Hosting
امکان استقرار بر روی سرورهای داخل سازمان
پیاده سازی بر بستر شیرپوینت و امکان استفاده از قابلیت های شیرپوینت​همین الان شروع کنید
مشاوره و دمو رایگان