1397/12/15 15:15 غ.و
متدولوژی پیاده‌سازی ERP Dynamics NAV
1397/12/12 09:30 غ.م
شناسایی راهکارهای ممکن برای مدیریت تغییر
1397/12/07 16:29 غ.و
مدیریت تغییرات اصولی، کلید استقرار موفق نرم افزار ERP
1397/12/01 16:29 غ.و
استراتژی‌های مناسب برای مدیریت تغییر در پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار ERP