نمایشگر شکل

 ویرایشگر محتوا ‭[1]‬

1397/10/25 11:44 غ.م
علائم نیاز سازمان شما به راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی- ERP | بخش دوم

 

قبل از اجرای هر نرم افزار ERP باید چالش ها و مشکلاتی که سیستم های قدیمی شرکت با آن ها مواجه بوده اند بررسی گردد. در واقع رفتن به سمت راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی خود پاسخی به نیازمندی های پاسخ داده نشده، توسط سیستم های قدیمی است. در زیر سعی خواهیم کرد ادامه عمده ترین دلایلی که در صورت ظهور در کسب و کارتان، رفتن به سمت پیاده سازی راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی را برایتان ضروری می سازد شرح دهیم. بخش اول این دلایل را می توانید از اینجا بخوانید.

5. رشد سریع کسب و کار

در یک مرحله خاص از هر کسب و کاری، ممکن است سازمان های کوچکتر به نقطه اوج رشد خود برسند و با افزایش چند برابری حجم سازمان، نرم افزارها و سیستم های قدیمی شرکت دچار اخلال شوند.

بعضی از سیستم ها اجازه دسترسی به بسیاری از پایگاه های داده را محدود می کنند و سازمان های کوچک مجبور می شوند با استفاده از نرم افزارها  و سیستم های ثانویه آن ها را دریافت کنند. ازطرف دیگر اما این نرم افزارها نمی توانند پایگاه های داده مختلف را در یک بانک جامع اطلاعاتی مقایسه پذیر جمع آوری کنند. این نقطه پاشنه آشیل کسب و کارهای جدیدی است که می خواهند به سرعت رشد کنند زیرا با گسترش کسب و کار پایگاه داده ها و سیستم های شما باید تراکنش های بیشتری از قبل را پشتیبانی کنند و این محدودیت های گفته شده می تواند سیستم شما را کند و یا حتی  از کار بیاندازد.

برای جلوگیری از عواقب تجاری و عملیاتی، محدودیت های سیستم فعلی خود را در نظر بگیرید :

  • آیا تراکنش های کاربران سیستم شما به طور همزمان در دیتابیس سامانه تان اعمال می شود؟
  • محدودیت های  حجم و زمان معامله سیستم فعلی چیست؟  آیا براساس تاریخ تراکنش ها و فرآیندهای گذشته خود می توانید راهکاری جامع  و استراتژیک برای کسب و کار خود ارائه دهید؟
  • آیا شما یک سیستم برای ذخیره داده ها دارید؟

6. سیستم های جزیره ای بدون پشتیبانی

در محیط رقابتی امروز، کسب و کار ها باید انعطاف پذیر و پویا باقی بمانند. شما نمی توانید به سیستم های بایگانی برای رسیدگی به کارهای مهم کسب و کار و عملیات تکیه کنید. سیستم های متفرقه که دیگر از عملیات شما پشتیبانی نمی کنند و با سیستم های اصلی کسب و کارتان یکپارچگی ندارند، می تواند منجر به رشد منفی کسب و کارتان گردد.

به عنوان مثال، فرض کنید یکی از فروشندگان شما از ابزار دیگری برای مدیریت فرآیندهای های خود استفاده کند. شما اگر بخواهید سیستم اصلی کسب و کار خود را ارتقا و تغییر دهید، این سیستم های غیریکپارچه قابلیت تغییرات را نخواهند داشت.  داشتن سیستم های خارج از رده خطرناک است و می تواند مشکلات جدی ای را برای کسب و کار شما ایجاد کند. همچنین یک فرآیند تثبیت شده اشتباه در یک سازمان عملا باعث اخلال در باقی فرآیندهای اجرایی نیز می شود. آیا شما بر روی نرم افزار قدیمی که خارج از رده است متکی هستید؟ اگر اینگونه است باید گفت که اصلاح فرآیندهای تثبیت شده اشتباه در یک سازمان به مراتب هزینه های بیشتری از جایگزینی آن با راهکاری جدید و اما منطبق بر نرم افزارERP دارد.

7. ادغام و جذب سریع فرآیندهای جدید

نرم افزار ERP باید علاوه بر قابلیت پشتیبانی از فرآیندهای کسب و کار شما قابلیت استفاده در فرآیندهای جدید سازمان شما را داشته باشد. همچنین یک ویژگی مهم برای هر راهکار جامع برنامه ریزی منابع سازمانی، پیش بینی فرآیندهایی است که با گسترش کسب و کار به وجود می آیند و مدیریت آن ها باید مبتنی بر بهروش های شناخته شده جهانی باشد.

در اینجا چند عامل برای بررسی وجود دارد:

  • چقدر تلاش دستی و غیر سیستماتیک  در ادغام فرآیندهای جدید درگیر است؟
  • برای  ورود اطلاعات فرآیندهای جدید، آیا نرم افزار ERP قابلیت انطباق با آن را دارد؟
  • آیا نرم افزار ERP قابلیت پشتیبانی فرآیندهای جدید را دارد؟ آیا این پشتیبانی مبتنی بر بهروش های شناخته شده است و یا با ساختاری مجزا طراحی شده است؟

8. رویدادهای مهم دیگر کسب و کار

علاوه بر مساله ادغام های فرآیند های جدید، حوادث دیگری مانند تغییر مدیران شرکت و یا استراتژی کلان شرکت نیز وجود دارد که می تواند واجد اهمیت باشد.

اهمیت استفاده از ERP های مطرح دنیا مانند Dynamics NAV که مبتنی بر بهروش های شناخته شده بین المللی است، در استانداردهای بکار گرفته شده در مدیریت سازمانی آن هاست. نرم افزارهای ERP با ارائه راهکارهایی استاندارد نه تنها در شرایط فعلی کسب و کار شما را براساس متدهای شناخته شده و جهانی مدیریت می کند، بلکه حتی در صورت تغییرات سازمانی قابلیت پاسخگویی به نیازهای جدید و ادغام نیازمندی های ایجاد شده در خود را نیز دارد.

از طرف دیگر این  سیستم می تواند با توجه به زیرساخت های مناسب، بستر مطمئنی برای پشتیبانی از کسب و کار شما در بلند مدت گردد.

 

.

 ویرایشگر محتوا ‭[2]‬

 خطا ‭[1]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: 7a87d59e-78ce-3072-3eaf-87b7877a2d39.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)

 خطا ‭[2]‬

خطای بخش وب: یک خطای غیر منتظره واقع گردید. شناسه مشخصات حساب: 7a87d59e-78ce-3072-3eaf-87b7877a2d39.

جزئیات خطا:
[HttpException: Request is not available in this context]
  at System.Web.UI.Page.get_Request()
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.BlogAdminWebPart.OnInit(EventArgs e)
  at System.Web.UI.Control.InitRecursive(Control namingContainer)
  at System.Web.UI.Control.AddedControl(Control control, Int32 index)
  at Microsoft.Web.Design.Server.ServerDocument.Microsoft.Web.Design.Server.IServerDocumentDesigner.ParseControl(String outerHtml)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressUsingMicrosoftWebDesigner(SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives)
  at Microsoft.SharePoint.WebPartPages.SPWebPartManager.CompressInOrder(Deserializer firstMethod, Deserializer secondMethod, SourceContent sourceContent, String allRegisterDirectives, Boolean isClosed)