پرش لینک ها

افزونه Extension چک و خزانه داری ایرانی بر بستر ERP D365 BC مایکروسافت

نقش خزانه داری در دپارتمان مالی سازمان ها ثبت، کنترل و مغایرت گیری حساب های اسناد دریافتنی و پرداختنی (چک)، سفته، تضامین و اعتبارات اسنادی، نقد و بانک شامل بانک، صندوق و تنخواه گردان ها، مدیریت تسهیالت و جریان نقدینگی است.

درخواست دمو
نرم افزار مایکروسافت Dynamics 365 Business Central

شرکت سامیکس با بهره گیری از توان داخلی در راستای سهولت انجام وظایف این دپارتمان و تمرکز بیشتر بر کنترل حساب ها و تهیه گزارشات مهم مدیریتی نظیر جریان نقدینگی اقدام به توسعه ماژول خزانه داری در سیستم Central Business Dynamics بر اساس قابلیت های انعطاف پذیر این نرم افزار و البته مطابق با قوانین چک و رویه های مرسوم خزانه داری ایرانی نموده است. افزونه سامانه خزانه داری سامیکس توسعه یافته بر بستر ERP مایکروسافت درواقع یکی از نمونه ها و مصادیق موفق بومی سازی اسن سیستم توسط پارتنرهای پیاده ساز مایکروسافت است که اقدام به بومی سازی و متناسب سازی این ERP بین المللی بر اساس شرایط و قوانین حاکم بر کشورهای مختلف نموده اند.

برخی از قابلیت های این Extension بومی

1- مدیریت چک های دریافتنی و پرداختنی

 1. قابلیت های این Extensionقابلیت های Extension چک و خزانه داریامکان تعریف برگ چک به صورت دسته ای به ازای هر حساب جاری
 2. امکان ثبت مشخصات تکمیلی چک
  1. بلند مدت / کوتاه مدت
  2. تضمینی/عادی
  3. ارزی (انواع ارز) /ریالی
  4. واگذار به غیر
  5. نزد صندوق
  6. نمایش کد اقتصادی و کدملی اشخاص و شرکت ها
  7. امکان ثبت تاریخ توافقی علاوه بر تاریخ عادی چک
  8. تبدیل وضعیت چک
  9. صدور
  10. ابطال
  11. وصول
  12. استرداد
  13. واخواست
 3. امکان تغییر وضعیت چک به تمام وضعیت های عادی
 4. نمایش آخرین وضعیت روی هر چک
 5. نمایش کاربر ایجاد کننده و ویرایش کننده چک به همراه تاریخ و ساعت

2- مدیریت تنخواه

 1. امکان تعریف تنخواه برای هر تنخواه گردان
 2. امکان شارژ تنخواه
 3. تعیین نقطه کنترل شارژ مجدد تنخواه (Min Balance)
 4. امکان اتصال تنخواه به پرسنل (کد پرسنلی تنخواه دار)

3- مدیریت صندوق ریالی

 1. امکان تعریف صندوق ریالی
 2. امکان شارژ صندوق ریالی
 3. تعیین نقطه کنترل شارژ مجدد صندوق ریالی (Min Balance)

4- مدیریت صندوق ارزی

 1. امکان تعریف صندوق ارزی
 2. امکان شارژ صندوق ارزی
 3. تعیین نقطه کنترل شارژ مجدد صندوق ارزی (Min Balance )
 4. امکان مشاهده مانده صندوق به صورت ریالی و ارزی

5- مدیریت سفته و ضمانت نامه

 1. تعریف مشخصات سفته و ضمانت نامه
 2. ثبت آخرین وضعیت
 3. کنترل سررسید

6- مدیریت تسهیلات

 1. امکان تعریف انواع تسهیلات
 2. امکان تقسیط مبلغ
 3. امکان پرداخت قسط
 4. نمایش اصل و سود و مانده پرداخت نشده ثبت هزینه کارمزد

7- مدیریت LC

 1. امکان تعریف LC
 2. امکان تقسیط مبلغ
 3. امکان پرداخت

برخی از خروجی ها و گزارشات سامانه خزانه داری

 • ارائه گزارش چک های دریافتی و پرداختی
 • ارائه گزارش صندوق ها
 • کنترل و مغایرت گیری حساب های بانکی
 • کنترل صورت حساب تنخواه گردان
 • امکان در یافت گزارش جر یان نقدینگی
 • امکان در یافت گزارش منابع مصارف دستی
 • امکان فراخوانی فاکتوره ای هزینه و درآمدها از سیستم با امکان اتصال به چک ها در گزارش منابع مصارف
 • امکان استفاده از تاریخ شمسی، تاریخ حروفی ، مبلغ حروفی و عددی روی چک

با محصولات و راهکارهای سامیکس آشنا شوید

برای دریافت مشاوره رایگان و نسخه دمو از قابلیت های Business Central کلیک کنید

درخواست دمو