پرش لینک ها

کارگاه‌های آموزشی

زیرنوریس دسته‌بندی بایگانی
ورکشاپ یکروزه آشنایی با مالی و حسابداری در ERP مایکروسافت

ورکشاپ یکروزه آشنایی با مالی و حسابداری در ERP مایکروسافت

همراه با ارائه مدرک رسمی از دانشگاه تهران ورکشاپ یکروزه آشنایی با مالی و حسابداری در ERP مایکروسافت ?️شنبه 9 اسفند ساعت 10 صبح تا به حال شده کمی خود را از بحبوحه هر روزه فضای کسب و کارتان بیرون بکشید و با دیدی کلی