پرش لینک ها

سامانه مدیریت بحران

ماژول مدیریت بحران (هشدار و اطلاع رسانی بر اساس شاخص های ایجاد شده توسط واحد PMO به ذینفعان کلیدی پروژه) شامل: گروه بندی شاخص ها، تعیین جنس و نوع شاخص ها، ارسال پیام کوتاه با رصد شاخص های پروژه و مقایسه با سطح مبنا به طور خودکار است.

درخواست دمو
سامانه مدیریت بحران

قابلیت های مدیریت بحران

 • امکان گروه بندی شاخص ها
 • امکان انتخاب فیلد های شاخص
 • امکان طراحی و ایجاد شاخص های کلیدی عملکردی و اهداف عملکردی توسط خود ادمین سامانه
 • امکان تعیین جنس و نوع شاخص ها: زمانی ، هزینه ای و ..
 • امکان تعیین سطح شاخص که در سامانه مدیریت بحران اطلاع رسانی خواهد شد : از سطح پروژه ، منبع ، تا فعالیت و وظایف
 • امکان طراحی سنجه ها توسط خود کاربر از طریق انتخاب عملگر ها
 • طراحی و تنظیم بازه هشدار توسط خود کاربر
 • انتخاب آستانه ها و رنگ های نشانگر هر کدام از آن ها
 • انتساب شاخص به اشخاص و دپارتمان ها و تیم ها و ذینفعان در سازمان
 • نمایش شاخص های پروژه تا اخرین بروزرسانی
 • امکان ارسال پیام کوتاه با رصد شاخص های پروژه و مقایسه با سطح مبنا به طور خودکار
 • امکان انتخاب افراد دریافت کننده پیام کوتاه از میان افراد مرتبط با پروژه
 • امکان نگارش متن پیام کوتاه به دلخواه
 • امکان ارسال ایمیل و نگارش متن آن
 • امکان ارسال آلرت ایمیلی و پیام کوتاه به صورت دستی