پرش لینک ها

آموزش تخصصی

آموزش، ضمانت اجرایی پیاده سازی موفق و استقرار سامانه های نرم افزاری در انواع سازمان هاست، سامیکس متعهد است با ارائه انواع آموزش های مرتبط و در تمامی سطوح تا آخرین لحظه و بر اساس درخواست و نیاز کارفرمایان، در کنار آن ها باشد.

خدمات سامیکس

عنوان دوره

مدت زمان

تخصص

توضیحات

فایل مشخصات

دوره آموزشی شیرپوینت End user

30 ساعت
شیرپوینت

برای کاربران نهایی ای که در محیط شیرپوینت کار می کنند طراحی شده است. این دوره به آموزش اصول اولیه شیرپوینت مانند کار با لیست ها و کتابخانه ها و مناسب سازی صفحات اصلی می پردازد

دانلود فایل

دوره آموزشی شیرپونیت Administrator

16 ساعت
شیرپیونت

برای مالکان سایت یا کاربر حرفه ای،ادمین های مجموعه سایت و ادمین های شیرپوینت سرور که لازم است در مورد چگونگی مدیریت تعاملات تیمی، مدیریت اسناد و ویژگی های اجتماعی شیرپوینت بدانند، طراحی شده است.

دانلود فایل

دوره آموزشی شیرپوینت Designer

8 ساعت
شیرپیونت

ایجاد،انتشار و طراحی و پیاده سازی گردش کار ها و فرآیندهای سفارشی بدون استفاده از کد و با استفاده از ابزار داخلی شیرپوینت دیزاینر را خواهید آموخت.این دوره برای همه نسخه های شیرپوینت کاربردی است.

دانلود فایل

دوره آموزشی شیرپوینت Power User

16 ساعت
شیرپیونت

برای کاربر حرفه ای، برای افرادی طراحی شده است که مایلند اصول مدیریت سایت های شیرپوینتی را یاد بگیرند.

دانلود فایل

دوره آموزشی هوشمندی تجاری Power BI

16 ساعت
BI

این دوره به معرفی کاملی از مفاهیم هوشمندی تجاری و نیازمندی های زیرساختی آن و با ابزار Power BI و همینطور فرآِیندهای ETL و ساخت Data-Warehouse می پردازد.

دانلود فایل

​دوره آموزشی نرم افزار MSP

30 ساعت
مدیریت پروژه

برای کاربران MSP و در سطح کامل و حرفه ای و به منظور کاربری عملی در پروژه ها تدارک دیده شده است. برنامه ریزی و بروزرسانی و طراحی گزارشات در این دورخه از سرفصل های اساسی است.

دانلود فایل