آموزشتخصصی

 

آموزش، ضمانت اجرایی پیاده سازی موفق و استقرار سامانه های نرم افزاری در انواع سازمان هاست، سامیکس متعهد است با ارائه انواع آموزش های مرتبط و در تمامی سطوح تا آخرین لحظه و بر اساس درخواست و نیاز کارفرمایان، در کنار آن ها باشد.

training-samix

دوره هایآموزشی

 
sharepoint_logo

​دوره آموزشی شیرپوینتEnd user

آموزش شیرپوینت
30 ساعت
sharepoint_logo

دوره آموزشی شیرپونیت Administrator

آموزش شیرپوینت
16 ساعت
sharepoint_logo

دوره آموزشی شیرپوینت Designer

آموزش شیرپوینت
8 ساعت
sharepoint_logo

دوره آموزشی شیرپوینت Power User

آموزش شیرپوینت
16 ساعت
آموزش Power BI

دوره آموزشی هوشمندی تجاری - Power BI

آموزش BI
16 ساعت
msp logo

​دوره آموزشی نرم افزار MSP

آموزش مدیریت پروژه
30 ساعت
project_server_logo

دوره آموزشی نرم افزار پراجکت سرور

آموزش مدیریت پروژه
16 ساعت
pmbok_logo

دوره آموزشی استاندارد PMBOK

آموزش مدیریت پروژه
16 ساعت
آموزش ERP

دوره آموزشی ERP مایکروسافت

آموزش کسب و کار
16 ساعت