آموزشتخصصی

 

آموزش، ضمانت اجرایی پیاده سازی موفق و استقرار سامانه های نرم افزاری در انواع سازمان هاست، سامیکس متعهد است با ارائه انواع آموزش های مرتبط و در تمامی سطوح تا آخرین لحظه و بر اساس درخواست و نیاز کارفرمایان، در کنار آن ها باشد.

training-samix

دوره هایآموزشی

 
sharepoint_logo

​دوره آموزشی شیرپوینتEnd user

آموزش شیرپوینت
30 ساعت
sharepoint_logo

دوره آموزشی شیرپونیت Administrator

آموزش شیرپوینت
16 ساعت
sharepoint_logo

دوره آموزشی شیرپوینت Designer

آموزش شیرپوینت
8 ساعت
sharepoint_logo

دوره آموزشی شیرپوینت Power User

آموزش شیرپوینت
16 ساعت
آموزش Power BI

دوره آموزشی هوشمندی تجاری - Power BI

آموزش BI
16 ساعت
msp logo

​دوره آموزشی نرم افزار MSP

آموزش مدیریت پروژه
30 ساعت

دوره آموزشی نرم افزار پراجکت سرور

آموزش مدیریت پروژه
16 ساعت

دوره آموزشی استاندارد PMBOK

آموزش مدیریت پروژه
16 ساعت
آموزش ERP

دوره آموزشی ERP مایکروسافت

آموزش کسب و کار
16 ساعت