نرم افزار Dynamics Business Central

مزایای DYNAMICS 365 BUSINESS CENTRAL

کسب و کار بدون نیاز به انبار- اتصال کسب و کارهای مختلف با یکدیگر و تقویتِ کارایی با وظایف و جریان‌های کاری خودکارشده، همه و همه در رابط کاربری آشنای نرم‌افزارهای مایکروسافت مانند Word, Outlook, Excel.

بینش اجرایی- به دست آوردن سود بیشتر و دستیابی به دیدگاه کاملی از کسب و کار بر مبنای داده‌ها و اطلاعات یکپارچه، تحلیل کسب و کار و رهنمودهای که توسط فناوری‌های هوشمند و پیشروی مایکروسافت ارائه می‌شوند، محقق می گردد.

راهکارهایی که مستمرا به روز می‌شوند- به سرعت با یک پلتفرم انعطاف‌پذیر شروع کنید، رشد کنید و بلادرنگ سازگار شوید. این پلتفرم به گونه‌ای منعطف طراحی شده است که بر اساس نیازهای در حالِ ظهور در کسب و کار خود، می توانید فراتر از Business Central ، کسب و کار خود را توسعه و گسترش دهید.

مدیریت مالی

دفتر کل- قواعد شرکت خود را مشخص نمایید و نمودارهای حسابداری، ژورنال‌های عمومی، تسهیلات مالیات بر ارزش افزوده، ژورنال‌های تکراری و سورس‌کدها را به معین عام ارسال نمایید.

بودجه‌ها- در مورد بودجه‌های خود در دفتر کل حسابداری کار کنید.

معوقات- تمپلیت‌های معوقاتی که فرایند درآمدها و هزینه‌های به تعویق‌افتاده را خودکار می‌کنند، بر اساس یک برنامه‌ی زمانی از پیش‌تعریف‌شده تنظیم نمایید.

دارایی‌های ثابت- سوابق دارایی‌های ثابت و تراکنش‌های مرتبط با آن مانند عایدی‌ها، استهلاک، کاهش بها، افزایش بها و فروش دارایی‌ها را نگه دارید.

پیگیری و رسیدگی- سیستم به صورت خودکار، پیگیری‌ها را تخصیص داده و در هر تراکنش، توضیحاتی را ارسال می‌نماید. به علاوه، کاربران نیز خود می‌توانند کدهای علت را تعریف نموده و بر اساس آن‌ها پیگیری‌های تکمیلی را ایجاد نمایند.

مدیریت حساب بانکی- حساب‌های بانکی برای کارها و نیازمندی‌های خاص کسب و کار خود ایجاد نموده، عملیاتی ساخته و مدیریت نمایید. می‌توانید از ارزهای مختلف نیز در این سیستم استفاده نمایید.

تلفیق-  به منظور افتتاح ورودی‌ها برای دفتر کل حسابداری و نگه‌داشتن سوابق مربوط به تمامی اظهارنامه‌های بانکی خود، اطلاعات مربوط به اظهارنامه‌ی بانکی خود را تلفیق نمایید.

ابعاد- به منظور استفاده از تحلیل‌های پیشرفته‌ی برای تراکنش‌ها، می‌توانید ابعادی نامحدود را در دفتر کل خود ایجاد نمایید.

ارزها- در این سیستم می‌توانید ارزهای مختلف تعریف و آن‌ها را مدیریت کنید. این امر شامل حساب‌های پرداختنی و حساب‌های دریافتی، گزارشات دفتر کل، منابع و اقلام موجودی و حساب‌های بانکی نیز می‌شود.

مدیریت روابط مشتری

مدیریت تماس‌ها- می‌توانید دیدی کلی بر روی تماس‌های خود داشته و تمامی اطلاعات تماس خود را برای تمامی روابط کسب و کاری خود ثبت نمایید.

مدیریت کمپین‌ها- بر اساس دسته‌هایی که برای تماس‌های خود تعریف می‌کنید، می‌‌توانید کمپین‌های خود را نیز سازمان‌دهی نمایید.

مدیریت فرصت‌های فروش و بازاریابی- سوابق مربوط به فرصت‌های فروش را بررسی نمایید، فرایندهای فروش خود را به مراحلِ مختلف تقسیم‌بندی نموده و از این اطلاعات برای مدیریت فرصت‌های فروش خود استفاده نمایید.

Dynamic 365 برای یکپارچه‌سازی فروش‌- امور خود را در Dynamics 365 برای فروش یکپارچه نمایید. می‌‌توانید این کار را در چند گام ساده به انجام رسانید تا داده‌های خود، از جمله سفارشات فروش، در دسترس بودنِ قلم، واحدهای اندازه‌گیری و ارزها را هماهنگ نمایید.

مدیریت زنجیره‌ی تأمین

مدیریت سفارش فروش- سفارشات فروش، سفارشات کلی فروش و فرایندهای سفارش فروش را مدیریت نمایید.

حساب‌های دریافتنی- تراکنش‌ها فروش را به ژورنال‌ها ارسال نموده و بدین ترتیب، حساب‌های دریافتنی را مدیریت نمایید. با استفاده از این ژورنال‌ها مشتریان را ثبت‌نام نموده و حساب‌های دریافتنی را مدیریت نمایید.

مدیریت سفارش خرید- خریدها، خریدهای کلی و فرایندهای سفارش خرید را مدیریت نمایید.

مکان‌ها- موجودی‌های خود را در چندین محل مدیریت کنید. این محل‌ها ممکن است یک کارخانه‌ی تولیدی، مرکز توزیع، انبار، اتاق نمایش و عرضه، خروجی خرده‌فروشی یا ماشین خدمت باشد.

انتقال اقلام- هم‌چنان که موجودی‌ها از یک نقطه به نقطه‌ی دیگر جابجا می‌شوند، آن‌ها را ردیابی کرده و حسابِ ارزشِ موجودیِ در حال انتقال را در نقاط مختلف داشته باشید.

انبارداری- اقلام را بر اساس سیاهه‌ی اموال مدیریت نمایید. اقلام موجود را در یک مخزن قرار داده و بردارید. جابجایی اقلام در بین این مخازن را با استفاده از یک گزارش که بر اساس فرایندهای برداشت، فضا را بهینه می‌نمایند، انجام دهید.

منابع انسانی

کارمندان- اطلاعاتِ کارمندان را گروه‌بندی نموده و داده‌های کارمندان را بر اساس انواعِ مختلفِ اطلاعات آن‌ها از جمله تجارب، مهارت‌ها، تحصیلات، آموزش‌ها و عضویت در اتحادیه‌ها سازمان‌دهی کنید.

مدیریت هزینه‌ها- هزینه‌ها را به کارت‌های کارمندان انتقال دهید تا با استفاده از این اطلاعات بتوانید هزینه‌های آن‌ها را ردیابی و پرداخت نمایید.

مدیریت پروژه

منابع- منابع را ثبت و آن‌ها را به فروش رسانید. منابع مرتبط با یکدیگر را در یک گروه از منابع قرار داده و منابع مجزا را رصد کنید.

برآوردها- میزان استفاده از منابع را پایش کرده و بر اساس اطلاعات مربوط به وجود و هزینه‌های برنامه‌ریزی‌شده برای سفارشات و اعلام قیمت‌ها، مروری کامل بر ظرفیت خود داشته باشید.

مشاغل- میزان استفاده و کاربری مشاغل و همچنین اطلاعات مربوط به صدور فاکتور برای مشتری را ردیابی و ثبت نمایید. هم مشاغل با قیمت ثابت و هم مشاغل زمانی و موادی را مدیریت کنید.

تایم‌شیت‌ها- تایم‌شیت‌ها راهکاری ساده و انعطاف‌پذیر برای ثبت زمان با تأیید مدیریت و یکپارچه‌شدن با خدمات، مشاغل و منابع مبنا هستند.

ساخت و تولید

سفارشات تولید- سفارشات تولید را ایجاد و مدیریت نموده و موارد مصرفی و خروجی به سفارشات تولید را ارسال نمایید.

مدیریت نسخ – نسخه‌های مختلف از صورت‌حساب‌های تولیدِ مواد و مسیرها را ایجاد و مدیریت نمایید.

تولید چابک- ساعات پیک ترافیک کاری را برنامه‌ریزی نمایید. استثنائات را مشخص نموده و فکری برای تغییرات دقیقه‌ی نودی در فرایندهای کاری خود بکنید. چندین گزینه را در نظر بگیرید.

برنامه‌ریزی تأمین- الزامات و نیازمندی‌های مواد را بر اساس تقاضا برنامه‌ریزی نمایید. برنامه‌های اصلی تولید و برنامه‌های مربوط به نیازمندی‌های موارد را در نظر داشته باشید.

پیش‌بینی تقاضا- تولید و سفارشات خرید را برنامه‌ریزی نموده و ایجاد نمایید. پیش‌بینی تقاضا را به همراه میزانِ موجودیِ در دسترس و پارامترهای مربوط به برنامه‌ریزی نیازمندی‌ها با هم در نظر بگیرید.

برنامه‌ریزی ظرفیت- ظرفیت‌ها را به فرایند تولید اضافه نمایید. مسیرها را تنظیم نموده و از آن‌ها برای سفارشات تولید و همچنین در برنامه‌ریزی نیازمندی‌های مواد استفاده نمایید.

مراکز ماشین- ظرفیت را در چندین سطح مدیریت کنید؛ سطحی تفصیلی‌تر را برای مراکز ماشین و سطحی قوی‌تر را برای مراکز کاری مد نظر قرار دهید.

بارگذاری محدود- محدودیت‌های ظرفیتی را به گونه‌ای در نظر بگیرید که هیچ بار اضافی به جز ظرفیت مورد انتظار برای اجراء در یک دوره‌ی زمانی مشخص به یک مرکز کاری وارد نشود.

مدیریت سفارش خدمات

سفارش خدمت- مسائل پس از فروش از جمله نیاز به خدمات، خدمات مقرر، سفارش خدمات و نیاز به تعمیرات را ثبت نمایید.

مدیریت قیمت خدمات- قیمت‌های مربوط به خدمات خود را تعیین نموده، برقرار نگه داشته و پایش کنید.

مدیریت قلم خدمت- تمامی اقلام خدماتی خود را ثبت کرده و دنبال نمایید. این اقلام می‌توانند شامل اطلاعات تماس، مدیریت اجزاء و منبع BOM و اطلاعات وارانتی باشند.

مدیریت تماس خدمات- جزئیات مرتبط با سطوح خدمت، زمان پاسخگویی و میزان تخفیفات را ثبت نمایید. همچنین تاریخچه‌ی خدمات در هر تماس، از جمله اقلامِ خدماتیِ مورد استفاده، قطعات و ساعات کاری کارمندانِ مربوط را یادداشت کنید.

برنامه‌ریزی- کارکنان را به سفارشات کاری تخصیص دهید و سوابقی هم‌چون رتق و فتق سفارش کاری و وضعیت سفارش کاری را ثبت نمایید.

توزیع- اطلاعات مربوط به کارکنان ارائه‌دهنده‌ی خدمات و تکنسین‌های میدانی را مدیریت نموده و آن‌ها را بر اساس در دسترس بودن، مهارت‌ها و اقلام انباری فیلتر نمایید.

سایر ویژگی‌ها

چندزبانه بودن- در هر زمان مقتضی می‌توانید به صورت آنی، زبان مورد نظر خود را تغییر دهید، مشروط بر این‌که زبان مد نظر شما موجود باشد.

کدهای علل- مجموعه‌ای کدهای علل را به گونه‌ای تعریف نمایید که بتوانید آن‌ها را به تک‌تک تراکنش‌ها از طریق سیستم تخصیص دهید و رسیدگی‌های تعریف‌شده توسط کاربر را ارائه نمایید.

متن تعمیم‌یافته- تعداد خطوط نامحدودی را تنظیم نمایید تا بتوانید اقلام موجودی، منابع و معین عام را در آن تشریح کنید.

گزارش‌‌دهی اینراستاتی- اطلاعات مورد نیاز را استخراج نمایید تا بتوانید اطلاعات ملزم‌شده برای گزارشات اینتراستاتی را به مقامات آماری گزارش کنید. قوانین محلّی به شما خواهند گفت که آیا شرکت شما الزامی به ارائه‌ی چنین گزارشاتی دارد یا خیر.

یکپارچگی با اوت‌لوک- اقلام کاریِ لازم‌الاجراء و همچنین تماس‌های خود را با جلسات، وظایف و تماس‌های موجود در اوت‌لوک هماهنگ سازید.

نرم افزار Dynamics 365 Business Central

نرم افزار Dynamics 365 Business Central در واقع ورژن 2019 نرم افزار Dynamics NAV است که توسط مایکروسافت با نام جدیدی ارائه شده است.
اشتراک‌گذاری