پرش لینک ها

نرم افزار مدیریت منابع انسانی HRM

درخواست دمو
سیستم مدیریت منابع انسانی

قابلیت های راهکار مدیریت منابع انسانی (فرایندهای جذب و آموزش و خدمات پرسنلی)

بانک های اطلاعاتی:​

 • لیست احکام با امکان ویرایش و ثبت احکام جدید
 • لیست دپارتمان ها و مدیریت های مربوطه و شرح وظایف هر و مدیریت مربوطه هر کدام
  بانک اطلاعات شغلی سازمان به همراه شرح شغلهای افراد و سلسله مراتب شغلی
 • لیست مهارتهای و تخصص های مصوب سازمان و استانداردهای سوابق و تخصصهای هر شغل
 • بانک اطلاعاتی متقاضیان استخدام
 • بانک اطلاعاتی تأمین کنندگان خدمات و دوره های آموزشی
 • بانک اطلاعات پرسنلی شامل کلیه اطلاعات شخصی،مهارتها و تخصصها، سوابق کاری، اطلاعات بیمه ای و قراردادی و وضعیت تخصیص افراد

قابلیت های پروسه تأمین و جذب نیروی انسانی:

 • امکان مشاهده نحوه تخصیص پرسنل به شغلهای موجود و دپارتمان های سازمان
 • امکان دسته بندی و گزارشگیری از تعداد و نسبت های پرسنلی در سازمان
 • امکان ثبت درخواست جذب توسط مدیران سازمان
 • امکان تأیید درخواست های جذب توسط مدیر منابع انسانی و مدیر عامل
 • امکان به روز رسانی و اطلاع رسانی لیست فرصتهای شغلی Job Vacancy
 • امکان پیگیری مصاحبه ها و مراحل پروسه جذب برای متقاضیان و کاندیداهای شغلهای
 • امکان انتخاب کاندیدای نهایی و پیگیری پروسه قرارداد و مراحل شروع به کار
  تبدیل اطلاعات فرد استخدام شده از پایگاه اطلاعاتی متقاضیان به بانک اطلاعات پرسنلی

قابلیت های پروسه آموزش نیروی انسانی:

 • امکان ثبت درخواست آموزش توسط مدیران
 • امکان پیشنهاد تأمین کننده آموزشی نظیر اساتید و دوره ها و آموزشگاهها و کنفرانسها و سمینارها
 • امکان نیازسنجی دوره ای و موردی آموزش
 • امکان برنامه ریزی آموزشی
 • امکان نظارت بر پروسه آموزش و کارایی و اثربخشی آن
 • امکان به روز رسانی مشخصات مهارتی و رزومه همکاران پس از دوره آموزشی

قابلیت های خدمات پرسنلی:

 • امکان ثبت خدمات درمانی پرسنل
 • امکان ثبت خدمات رفاهی پرسنل
 • امکان ثبت وام پرسنل
 • امکان ثبت خدمات مسافرتی پرسنل
 • امکان تکمیل فرم ارزیابی در خصوص پرسنل توسط مدیران

قابلیت های مدیریت منابع انسانی پروژه ها:

 • امکان مشاهده در دسترس پذیری منابع با توجه به تخصیص و برنامه کاری برنامه ریزی شده در پروژه ها (نیازمند Project Server)
 • امکان تخصیص افراد به تیم های پروژه ها بر اساس تقویم کاری (نیازمند Project Server)
 • امکان مشاهده و گزارشگیری از هزینه نیروی انسانی و ساعات کاری افراد و واحدها و پروژه های سازمان در هر دوره های زمانی انتخابی (نیازمند Project Server)
 • امکان تهیه اتوماتیک گزارش عملکرد افراد تیم (نیازمند Project Server)
 • امکان تعریف سلسله مراتب منابع سازمان (RBS یا Resource Breakdown Structure) جهت ارتباط با WBS پروژه ها (نیازمند Project Server)

دانلود

لطفا برای دریافت لینک دانلود اطلاعات خواسته شده را وارد نمایید