پرش لینک ها

سامانه مجامع و پرتال امور شرکتهای هلدینگ

سامانه مجامع و پرتال ارتباطی با شرکت های هلدینگی، نوع خاص منظوره ای از پرتال های اکسترانتی می باشد که شرکت سامیکس بر بستر شیرپوینت و با استفاده از قابلیت های قدرتمند این پلتفرم مایکروسافت ارائه داده است.

درخواست دمو
حاکمیت شرکتی

راهکار مجامع و پرتال امور شرکتهای هلدینگ ویژه مجموعه های چند شرکتی یا هلدینگی است که نیازمند فضای مشترک کاری مجازی هستند. این مجموعه ها نیاز دارند از طریق بستری یکپارچه تعاملات، ارتباطات، اسناد و … بین شرکتی خود را استاندارد و تعریف کنند که بتوانند به واسطه این یکپارچگی، امکان رصد، گزارشگیری و هماهنگی بیشتر برای آنها فراهم شود.

ابزار اصلی حاکمیت شرکتی در هلدینگها تبادل اطلاعات با شرکتهای زیرمجموعه است و تقریبا همه شرکتهای هلدینگ در مدیریت اطلاعات و ارتباطات و گزارشات ارسالی شرکتهای زیرمجموعه با چالشهای متعددی روبرو هستند که در برگزاری مجامع و جلسات و پیگیری اقدامات و فعالیتها بسیار محسوس و ملموس است.

این پرتال با حفظ ماهیت خود کلیه چرخه حیات فرآیند برگزاری جلسات مجامع در سطح هلدینگ را مدیریت و امور مربوط به هماهنگی این جلسات در فاز برنامه ریزی اطلاع رسانی دستور جلسه را مدیریت می نماید و ضمنا امکان ثبت صورتجلسات پیگیری مصوبات و تصمیمات و مستند سازی تمامی این مراحل را فراهم می آورد.

شرکت سامیکس با هدف تسریع و تسهیل اقدامات مربوط به حاکمیت شرکتی در هولدینگ ها و مجموعه های چند شرکتی، این سامانه را مبتنی بر SharePoint 2016 و SharePoint 2019 طراحی، توسعه و پیاده سازی کرده است.

در زیر به بخش از اصلی ترین امکانات این سامانه ک البته می تواند در هر مجموعه به صورت اختصاصی و با برندینگ و گرافیک مورد تایید آن سازمان خاص پیاده سازی شود ، معرفی شده است:

قابلیت ها و امکانات سیستم مجامع و پرتال ارتباط با شرکتهای هلدینگ

 • امکان ثبت و مشاهده اطلاعات شرکت ها از قبیل مشخصات ثبتی، پستی و آدرس دفاتر اصلی و فرعی.
 • امکان ثبت آمار پرسنل، واحد های فعال ، چارت سازمانی.
 • امکان ثبت و مستندات عمومی شامل اساسنامه، روزنامه رسمی ، امیدنامه و … (گذشته و آخرین وضعیت)
 • امکان ثبت و مشاهده مشخصات سهامداران، در ادوار مختلف (شامل تاریخچه تغییرات)
 • امکان ثبت و مشاهده مشخصات اعضای هیئت مدیره ، مدیران عامل ، در ادوار مختلف
 • امکان ثبت و مشاهده اطلاعات برگزاری مجامع عادی و فوق العاده ، ثبت نتایج ، مصوبات ، صورتجلسات.
 • امکان ثبت و مشاهده موضوع تصمیم، آرا شرکت کنندگان در مجمع و نتایج آرای اخذ شده.
 • امکان ثبت و مشاهده اقدامات مرتبط هر یک از موضوعات از قبیل ، انحلال شرکت ، افزایش سرمایه و …
 • امکان ثبت ، آرشیو و نگهداری پیوست ها و مستندات.
 • امکان ثبت ، نگهداری و مشاهده اطلاعات و فایل های مربوط به صورتهای مالی ، حسابرسی شرکت ها ، صورتجلسات.
 • امکان ثبت اطلاعات طرحهای کسب و کار به همراه تحلیل اقتصادی برنامه ریزی شده
 • امکان بروز رسانی وضعیت طرح های کسب و کار به همراه شاخص های اقتصادی محقق شده
 • امکان ثبت شاخص های هدف و عملکرد محقق شده سالیانه و فصلی و ماهیانه توسط شرکت ها
 • امکان تعریف کاربر اپراتور و مدیر تایید کننده برای هر شرکت
سامانه امور شرکت ها
سامانه امور شرکت ها
سامانه امور شرکت ها
سامانه امور شرکت ها
سامانه امور شرکت ها
سامانه امور شرکت ها
سامانه امور شرکت ها