پرش لینک ها

سامانه مدیریت قراردادها

درخواست دمو
سامانه مدیریت قراردادها

با افزایش تعداد معاملات و قراردادها در سازمان­ها و نیاز به سیستمی کردن و کنترل قراردادهای سازمان شرکت سامیکس ماژول مدیریت قرارداد را ارائه داده است. مدیریت مراحل شکل­گیری تا انعقاد قراردادها در سامانه EPM با استفاده از کارتابل مدیریت قراردادها صورت می­گیرد . این ماژول از چهار کارتابل تشکیل شده است که هریک از آنها شامل فرم یا چک لیست­هایی می­شوند.

این محصول برای اولین بار در ایران به صورت تحت وب ارائه می­شود. گردش کار این ماژول به صورت داینامیک است و اطلاعات توسط کاربر قابل ثبت و ویرایش است. سیستم در انتها قرارداد نهایی را در قالب فایل pdf قابل چاپ ارائه می­دهد.

ساختار شکست هزینه(CBS) به ساختار شکست کار متصل است از این رو صورت وضعیت ارسالی بر اساس پیشرفت کار می­باشد.

کارتابل اول مربوط به درخواست برگزاری معامله می­باشد که دارای دو نوع فرم “مشاور” و “پیمانکار” می­باشد. پس از ثبت درخواست در کارتابل اول و طی کردن کراحل تایید، ثبت درخواست نهایی شده است و کارتابل دوم به جریان خواهد افتاد.

در کارتابل دوم به نام برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده اطلاعات شرکت کنندگان مدارک و مناقصه­گران ثبت می­شود.پس از ثبت اطلاعات و انتخاب برنده کارتابل سوم به جریان خواهد افتاد.

کارتابل سوم به نام تنظیم و مبادله قرارداد، به منظور ثبت اطلاعات قرارداد و تنظیم و مبادله آن مورد استفاده قرار می­گیرد. ثبت اطلاعات قرارداد در این کارتابل در فرمی به نام فرم اطلاعات قراداد ثبت می­شود. همچنین مستندات مربوطه نیز در فرم ابلاغ قرارداد بارگذاری می­شود.

کارتابل چهارم به نام کارتابل تغییرات قراردادی به منظور ویرایش اطلاعات قرارداد ها، مشخص کردن وضعیت قراردادها، ثبت الحاقیه قرارداد ها، فسخ و خاتمه قرارداد مورد استفاده قرار می­گیرد.

مطابقت محصول با نیازهای کاربر:

از جمله قابلیت­های این محصول می­توان به موارد زیر اشاره کرد:

 • ثبت درخواست معامله
  درخواست معامله
 • مشاهده درخواست­های رد شده توسط تاییدکنندگان
 • امکان اصلاح و ویرایش درخواست­های رد شده
  امکان اصلاح و ویرایش
 • امکان مشخص کردن کاربر تایید کننده و تعیین جریان کار
  امکان مشخص کردن کاربر تایید کننده
 • قابلیت نمایش تاریخچه درخواست­ها (نمایش رفت و برگشت­ها و اقدامات صورت گرفته)
 • امکان ثبت انتخاب مشاور
  امکان ثبت انتخاب مشاور
 • امکان ثبت انتخاب پیمانکار
  امکان ثبت انتخاب پیمانکار
 • امکان بارگذاری مستندات مربوط به اطلاعات شرکت­ها
 • امکان تعیین وضعیت قراردادها
 • فیلتر درخواست­ها بر اساس درخواست­های من، منتظر اقدام و همه درخواست­ها
 • قابلیت گزارش­گیری بر اساس داده­های موجود
 • فیلتر درخواست­های ثبت شده بر اساس شماره درخواست
 • فیلتر درخواست­های ثبت شده بر اساس عنوان درخواست، نوع درخواست، درخواست کنندگان و وضعیت فعلی
  فیلتر درخواست های ثبت شده
 • قابلیت استفاده از ارزهای بین­المللی در درخواست­ها و تبدیل آن­ها به یک ارز مبدا.
 • گردش کار داینامیک است و اطلاعات به صورت دلخواه تویط کاربر قابل ویرایش می­باشد.
  گردش کار داینامیک
 • امکان ویرایش اطلاعات پیمانکاران
  امکان ویرایش اطلاعات پیمانکاران
 • امکان ورود اطلاعات مراحل مناقصه
  امکان ورود اطلاعات مراحل مناقصه
 • ثبت روش مناقصه
 • مشخص کردن محل تامین اعتبار برای درخواست ارائه شده
 • امکان ثبت واحد سازمانی برای هر درخواست
  امکان ثبت واحد سازمانی برای هر درخواست
 • امکان تعیین نوع تضمین شرکت در مناقصه
 • تعیین رتبه و رشته پیمانکاران
  تعیین رتبه و رشته پیمانکاران
 • امکان تعیین سطح معاملات
  تعیین سطح معاملات
 • امکان اضافه کردن ارز مورد نظر
  اضافه کردن ارز مورد نظر
 • امکان ثبت و ویرایش نوع قرارداد
  ثبت و ویرایش نوع قرارداد
 • امکان ثبت و ویرایش روش انتخاب مشاور
  ثبت و ویرایش روش انتخاب مشاور
 • ثبت درخواست در سامانه با توجه به انتخاب مشاور و انتخاب پیمانکار دارای فرم­های متفاوت است که بر اساس نیاز و درخواست سازمان قابل ویرایش می­باشد.
  ثبت درخواست ثبت درخواست ثبت درخواست ثبت درخواست
 • برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده
  برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده برگزاری انجام معامله و انتخاب برنده