پرش لینک ها

ماژول برنامه ریزی منابع در Dynamics NAV

در نسخه های جدید نرم افزار ERP Dynamics NAV ماژولی برای برنامه ریزی منابع سازمان و نحوه تخصیص آن ها، در نظر گرفته شده است. این ماژول برای مدیریت و ردگیری منابع محدود سازمان شما اعم از نیروی انسانی، ماشین آلات و مواد اولیه و نحوه تخصیص بهینه آن ها به پروژه ها و کارهای در دست اقدام مجموعه در نظر گرفته شده است.

درخواست دمو
ماژول برنامه ریزی منابع

با استفاده از ماژول برنامه ریزی منابع شما می توانید براساس هر فعالیت مشخص، منابع تخصیص یافته به آن را ردگیری نمایید. بدیهی است که منابع تخصیص یافته به هرفعالیت مشخص ترجمه خود را به صورت بها تمام شده در ماژول مالی این نرم افزار ERP می یابد.

علاوه بر این شما قادر خواهید بود تاریخچه منابع تخصیص یافته را به تفکیک کارهای مختلف ردگیری و تحلیل نمایید و از این طریق عملکرد سازمان خود را بهبود ببخشید.

قابلیت های این ماژول برنامه ریزی منابع در Dynamics NAV

تایم شیت:

ثبت تایم شیت راه حلی ساده، انعطاف پذیر و شناخته شده برای ثبت زمان کاری کارکنان در پروژه های مختلف و با تایید مدیر بالاسری است. با استفاده از تایم مشخص خواهد شد هریک از نفرات سازمان شما، چه زمانی را دقیقا به کدام کار اختصاص داده است و مجموعه کار اختصاص یافته به آن فعالیت در سطح سازمان شما چقدر است.

مدیریت منابع :

منابع سازمان خود را براساس تخصیص آن ها به کارهای مختلف و عملکرد هربخش و سودآوری آن مدیریت کرده و از این طریق استفاده از منابع سازمان را مدیریت نمایید. همچنین با استفاده از تجزیه و تحلیل و گزارشات تخصیص منابع، نمایی کلی از ظرفیت سازمان خود برای هر منبع به دست آورید و از این طریق برآوردی دقیق تر از ظرفیت سازمان خود در پاسخگویی به مشتریان را رقم زنید.

قابلیت ثبت منابع سازمان:

در این قسمت شما قادر خواهید بود منابع سازمان خود را به تفکیک منابع مورد استفاده و منابع معطل مانده درج نمایید تا براساس اولویت های سازمان خود آن ها را به فعالیت های خود تخصیص دهید.

شکست هزینه منابع (Resource cost breakdown):

با این قابلیت که در این ماژول درنظر گرفته شده است براساس شکست کارهای پروژه های خود شکست هزینه منابع را خواهید داشت. این بخش در کنار ماژول مدیریت پروژه و ماژول مدیریت مالی به شما کمک می کند تا هزینه های پروژه های خود را براساس شکست کارها مدیریت نمایید.

Navigate:

در این بخش شما می توانید تاریخچه تخصیص منابع به فعالیت های مختلف را ردگیری و از این طریق در عین محاسبه بها تمام شده هر فعالیت مشخص، فعالیت های پیشرو مجموعه و نحوه تخصیص منابع محدود سازمان به کارهای پیش رو را بهینه نمایید.

در پایان لازم به ذکر است بیشترین ارتباط ماژول برنامه ریزی منابع در این نرم افزار ERP با ماژول مدیریت پروژه و مالی برقرار است. سازمان های پروژه محور با استفاده از این ماژول قادر خواهند بود تا منابع سازمان خود اعم از منابع انسانی، ماشین آلات و مواد اولیه را ردگیری کنند و از طریق تجزیه و تحلیل آن ها در نسبت با مرکز پروژه ها و ماژول مالی، تخصیص هر یک از منابع را بهینه سازند.

با محصولات و راهکارهای سامیکس آشنا شوید

برای دریافت مشاوره رایگان و نسخه دمو از قابلیت های Business Central کلیک کنید

درخواست دمو