پرش لینک ها

خدمات مشاوره

مشاوره بخش جدایی ناپذیر تمامی راهکارهای نرم افزاری ارائه شده توسط سامیکس است، در واقع به واسطه خدمات مشاوره، ارزش افزوده اصلی راهکارهای سارمانی سامیکس معنا می یابد و دانش و تکنولوژی و بهروش های هر کسب و کار به مجموعه مشتری انتقال می یابد، سامیکس توانسته مشاوره را با نگاهی خروجی محور و کاربردی به سازمان ها ارائه دهد فلذا همزمان با مشاوره، ارائه راهکار عملی پیاد سازی و تحقق آن از طریق بسترهای MIS و ابزارهای نرم افزاری را نیز جزء تعهدات خود می داند.

خدمات سامیکس

هر آن چیزی که شما نیاز دارید

مشاوره مدیریت پروژه

سامیکس با بهره گیری از مشاورین PMP و اساتید دانشگاه های برتر ایران در این حوزه، سعی در ارائه راهکارهای به روز مدیریت پروژه در سازمان های پروژه محور دارد، کمک به اصلاح و بهبود فرآیندهای مدیریت پروژه و استقرار سامانه مدیریت پروژه سازمانی EPM در زمره این خدمات است.

مشاوره معماری نرم افزار

مهندسین نرم افزار سامیکس سابقه ای طولانی در ارائه خدمات مشاوره به خصوص در حوزه شیرپوینت و البته پرتال های سازمانی و معماری سامانه های نرم افزاری دارند و تجربه ارائه نقشه راه و برنامه جامع IT Master Plan را نیز برای انواع سازمان ها داشته اند.

مشاوره فرآیندهای کسب و کار

اصلاح و بهبود و مهندسی مجدد فرآیندهای کسب و کار به منظور آماده سازی سازمان مشتری برای پیاده سازی و استقرار موفقیت آمیز راهکار جامع ERP بخش جدایی ناپذیر خدمات سامیکس در پروژه های پیاده سازی MS Dynamics NAV بوده است.