پرش لینک ها

نرم افزار مدیریت کیفیت مبتنی بر شیرپوینت

این سیستم در پاسخ به نیاز سازمان در راستای پایش و ارزیابی مستمر کیفیت و در واقع سیستمی است که واحد سیستم ها و روش ها متولی و کاربر اصلی آن محسوب می شود.

درخواست دمو
سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت و سیستم ها و روش ها

در این سیستم که مطابق استانداردهای مورد نظر کیفیت در سازمان طراحی می شود تمامی خط مشی ها در قالب فرم و فرآیندهای سفارشی سازمان توسعه داده می شود و پس از طراحی رابط کاربری مناسب مستقر می گردد.

​​​قابلیت های راهکار مدیریت کیفیت و سیستم ها و روشها

 • امکان ثبت و انتشار عمومی نظامنامه کیفیت در سازمان
 • امکان ثبت و انتشار آخرین نسخه تأیید شده مدارک سیستمی و فرایندهای مصوب سازمان
 • امکان اطلاع رسانی تغییرات و به روز رسانی های مدارک سیستمی به مخاطبین مدرک مربوطه
 • پیگیری انهدام و حذف اسناد تغییر یافته یا به روز شده از سیستم
 • امکان دریافت پیشنهادات اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه همکاران جهت بهبود یا اصلاح کلیه فرایندها و دستورالعمل های مصوب سازمان در قالب فرم الکترونیکی مطابق استاندارد ISO 9001
 • اطلاع رسانی فرمهای اقدام اصلاحی/پیشگیرانه به مسئولین واحد تضمین کیفیت و نماینده مدیریت
 • پیگیری بررسی و دریافت نظرات در خصوص پیشنهادات در کمیته تضمین کیفیت یا سیستم ها و روش ها
 • امکان اطلاع رسانی و گزارشگیری از نتایج ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ممیزی داخلی و خارجی
 • امکان بررسی وضعیت بهبود مستمر و میزان هماهنگی سازمان با استانداردها امضای افراد در مدارک نظام کیفیت
 • امکان استفاده از Pattern
 • امکان بایگانی سوابق کیفیت
 • امکان کنترل کیفی
 • امکان مشاهده عدم انطباق محصولات
 • محاسبه انواع شاخص های کیفیت
 • بخش نگهداری و تعمیرات اضطراری
 • رسم نمودارهای هیستوگرام
 • رسم نمودارهای مقایسه ای