سیستم مدیریت کیفیت

سیستم مدیریت کیفیت و سیستم ها و روش ها

در این سیستم که مطابق استانداردهای مورد نظر کیفیت در سازمان طراحی می شود تمامی خط مشی ها در قالب فرم و فرآیندهای سفارشی سازمان توسعه داده می شود و پس از طراحی رابط کاربری مناسب مستقر می گردد.

​​​قابلیت های راهکار مدیریت کیفیت و سیستم ها و روشها

 • امکان ثبت و انتشار عمومی نظامنامه کیفیت در سازمان
 • امکان ثبت و انتشار آخرین نسخه تأیید شده مدارک سیستمی و فرایندهای مصوب سازمان
 • امکان اطلاع رسانی تغییرات و به روز رسانی های مدارک سیستمی به مخاطبین مدرک مربوطه
 • پیگیری انهدام و حذف اسناد تغییر یافته یا به روز شده از سیستم
 • امکان دریافت پیشنهادات اقدامات اصلاحی/ پیشگیرانه همکاران جهت بهبود یا اصلاح کلیه فرایندها و دستورالعمل های مصوب سازمان در قالب فرم الکترونیکی مطابق استاندارد ISO 9001
 • اطلاع رسانی فرمهای اقدام اصلاحی/پیشگیرانه به مسئولین واحد تضمین کیفیت و نماینده مدیریت
 • پیگیری بررسی و دریافت نظرات در خصوص پیشنهادات در کمیته تضمین کیفیت یا سیستم ها و روش ها
 • امکان اطلاع رسانی و گزارشگیری از نتایج ممیزی سیستم مدیریت کیفیت ممیزی داخلی و خارجی
 • امکان بررسی وضعیت بهبود مستمر و میزان هماهنگی سازمان با استانداردها امضای افراد در مدارک نظام کیفیت
 • امکان استفاده از Pattern
 • امکان بایگانی سوابق کیفیت
 • امکان کنترل کیفی
 • امکان مشاهده عدم انطباق محصولات
 • محاسبه انواع شاخص های کیفیت
 • بخش نگهداری و تعمیرات اضطراری
 • رسم نمودارهای هیستوگرام
 • رسم نمودارهای مقایسه ای

برای آشنایی بیشتر با این محصول دموی رایگان آن را دریافت کنید

نرم افزار مدیریت کیفیت مبتنی بر شیرپوینت

این سیستم در پاسخ به نیاز سازمان در راستای پایش و ارزیابی مستمر کیفیت و در واقع سیستمی است که واحد سیستم ها و روش ها متولی و کاربر اصلی آن محسوب می شود.  
اشتراک‌گذاری