پرش لینک ها

داشبوردهای مدیریتی و گزارشات EPM

گزارشات و دشبوردهای نظارتی در سطح کل پروژه ها منطبق با استاندارد های مدیریت پروژه

درخواست دمو
داشبوردهای مدیریتی و گزارشات EPM

بسته آماده دشبوردهای مدیریتی و گزارشات  EPM سامیکس

ردیف عناوین محتویات گزارش ها
1 دشبورد تحلیل وضعیت زمان و هزینه پروژه
2 دشبورد تحلیل ریسکهای پروژه ها و سبد پروژه ها
3 دشبورد دسته بندی مشکلات و عارضه های پروژه ها
4 دشبورد خلاصه وضعیت پروژه (گزارش تک صفحه ای پیشرفت پروژه)
5 گزارش مدیریتی شامل شاخص های گرافیکی در مرکز پروژه ها
6 دشبورد عملکرد کل سازمان از منظر پیشرفت پروژه ها و اجرای تعهدات
7 دشبورد عملکرد سبد پروژه ها در کل سازمان (Project Portfolio dashboard)
8 سیستم نمودار S پیشرفته (S-Curve)  (نمودار مقایسه پیشرفت تجمعی و ماهیانه برنامه ای و  واقعی که اطلاعات را مستقیماً از Project Server می خواند)

گزارش پروژه در یک نگاه :

گزارش پروژه

شناسنامه پروژه :

شناسنامه پروژه

گزارش مشکلات ، تحویل دادنی ها، مایلستون ها و تاخیرات و .. در یک نگاه  :

گزارشات

گزارش پروژه به تفکیک فعالیت:

گزارش پروژه به تفکیک فعالیت

ماتریس تحلیل ذینفعان :

ماتریس تحلیل ذینفعان

گزارش ارزش کسب شده پروژه :

گزارش ارزش کسب شده پروژه

گزارش ریسک ها و مخاطرات پروژه :

گزارش ریسک ها

گزارش نمودار S پروژه :

گزارش نمودار S پروژه

گزارش جریان نقدینگی پروژه :

گزارش جریان نقدینگی پروژه

دریافت انواع خروجی های به هنگام از گزارشات آنلاین:

دریافت انواع خروجی های به هنگام

 

 

گزارشات تفکیکی در لایه ها و سطوح مختلف سازمان :

گزارشات تفکیکی

گزارش سبد پروژه ها در سطح سازمان :

گزارش سبد پروژه ها

گزار ش جریان نقدینگی سبد پروژه های سازمان :

گزار ش جریان نقدینگی سبد پروژه ها

نمودار S  کل پروژه های سازمان:

نمودار S کل پروژه ها