داشبوردهای مدیریتی و گزارشات EPM

بسته آماده دشبوردهای مدیریتی و گزارشات  EPM سامیکس

ردیفعناوین محتویات گزارش ها
1دشبورد تحلیل وضعیت زمان و هزینه پروژه
2دشبورد تحلیل ریسکهای پروژه ها و سبد پروژه ها
3دشبورد دسته بندی مشکلات و عارضه های پروژه ها
4دشبورد خلاصه وضعیت پروژه (گزارش تک صفحه ای پیشرفت پروژه)
5گزارش مدیریتی شامل شاخص های گرافیکی در مرکز پروژه ها
6دشبورد عملکرد کل سازمان از منظر پیشرفت پروژه ها و اجرای تعهدات
7دشبورد عملکرد سبد پروژه ها در کل سازمان (Project Portfolio dashboard)
8سیستم نمودار S پیشرفته (S-Curve)  (نمودار مقایسه پیشرفت تجمعی و ماهیانه برنامه ای و  واقعی که اطلاعات را مستقیماً از Project Server می خواند)

گزارش پروژه در یک نگاه :

گزارش پروژه

شناسنامه پروژه :

شناسنامه پروژه

گزارش مشکلات ، تحویل دادنی ها، مایلستون ها و تاخیرات و .. در یک نگاه  :

گزارشات

گزارش پروژه به تفکیک فعالیت:

گزارش پروژه به تفکیک فعالیت

ماتریس تحلیل ذینفعان :

ماتریس تحلیل ذینفعان

گزارش ارزش کسب شده پروژه :

گزارش ارزش کسب شده پروژه

گزارش ریسک ها و مخاطرات پروژه :

گزارش ریسک ها

گزارش نمودار S پروژه :

گزارش نمودار S پروژه

گزارش جریان نقدینگی پروژه :

گزارش جریان نقدینگی پروژه

دریافت انواع خروجی های به هنگام از گزارشات آنلاین:

دریافت انواع خروجی های به هنگام

 

 

گزارشات تفکیکی در لایه ها و سطوح مختلف سازمان :

گزارشات تفکیکی

گزارش سبد پروژه ها در سطح سازمان :

گزارش سبد پروژه ها

گزار ش جریان نقدینگی سبد پروژه های سازمان :

گزار ش جریان نقدینگی سبد پروژه ها

نمودار S  کل پروژه های سازمان:

نمودار S کل پروژه ها

دشبوردهای مدیریتی و گزارشات EPM

گزارشات و دشبوردهای نظارتی در سطح کل پروژه ها منطبق با استاندارد های مدیریت پروژه
اشتراک‌گذاری