پرش لینک ها

نرم افزار مدیریت برگه های زمانی Timesheet

درخواست دمو

سیستم مدیریت برگه های زمانی Time-Sheet

سامانه مدیریت برگه زمانی سامیکس با بهره گیری از قابلیتهای Project Server و SharePoint Server به شما در مدیریت وظایف و زمان های کاری خودتان و تیم های کاری کمک می کند.

این سامانه یک سیستم تحت وب بوده که بر بستر شیرپوینت سرور پیاده سازی شده و قابلیت اتصال به پراجکت سرور را دارا می باشد. از طریق این قابلیت کارکرد افراد شرکت/سازمان ر​وی فعالیت های تخصیص یافته به آنها در پروژه ها ثبت و از عملکرد افراد و گروه ها در پروژه ها گزارشگیری می شود. در واقع نوعی یکپارچه سازی بین سیستم مدیریت برگه های زمانی و مدیریت پروژه ها به وجود خواهد آمد و ارتباط گروه های کاری​ سازمان به صورتی مطلوب تامین خواهد شد که در نتیجه آن از دوباره کاری و بروز اشتباهات و مغایرت ها جلوگیری می گردد.

این ماژول به عنوان زیرسیتمی از سامانه مدیریت پروژه EPM و ناظر بر حوزه دانشی مدیریت زمان و منابع به عنوان ماژولی یکپارچه با سایر اجزای سامانه جامع مدیریت پروژه سازمانی عمل می کند.

قابلیت های سیستم مدیریت برگه های زمانی Time-sheet

دارا بودن گزارش های متنوع با امکان گزارشدهی بر روی منابع، پروژه ها، روزهای کاری، گزارشات عدم انطباق، گزارش مربوط به رویه های تایید:

وجود گزارش های آماده ی قابل پرینت

سیستم دارای گزارش های پر کاربرد مدیریتی قابل پرینت می باشد. این گزارشات عبارتند از:

 • گزارش عملکرد ماهانه هر فرد.
 • گزارش عملکرد ماهانه پروژه ها
 • امکان تعریف نامحدود واحد سازمانی
 • امکان تعریف نامحدود پروژه
 • امکان تعریف مشخصات عمومی پروژه نظیر تاریخ شروع و پایان ، بودجه در نظر گرفته شده برای پروژه از نظر زمان و هزینه،
 • امکان تخصیص منابع مشخص به یک پروژه
 • امکان تعریف وظایف ستادی
 • امکان تعریف طبقه بندی وظایف
 • امکان تعریف نامحدود وظیفه
 • امکان تعریف نامحدود کاربر
 • امکان نمایش ساعت ورود و خروج از کارت خوان PWkara و یا سیستم کارت ساعت زن مجازی
 • امکان یکپارچگی با لیست های وظایف شیرپوینت
 • امکان یکپارچگی با وظایف پراجکت سرور
 • امکان تعریف جریان کاری تایید برگه های زمانی پویا
 • امکان تعریف قواعد برای تایید برگه های زمانی
  قابلیت های غیر فنی
 • امکان ارائه به صورت Hosting
 • امکان استقرار بر روی سرورهای داخل سازمان
 • پیاده سازی بر بستر شیرپوینت و امکان استفاده از قابلیت های شیرپوینت​