پرش لینک ها

استقرار و پیاده سازی پروژه ERP در یک سازمان چگونه است؟

در پروژه‌های استقرار و پیاده‌سازی هر نرم‌افزار ERP، هر مرحله از پروژه باید طوری طراحی شود که اطمینان حاصل شود یک مجموعه از خروجی‌های مرتبط برای تأیید و تصویب مدیران و تصمیم گیران ارائه می‌گردد. که این خروجی‌ها پیش‌نیاز ادامه و ورود به مرحله بعد پروژه ERP خواهد بود. راه‌حل شرکت سامیکس برای پیاده سازی ERP خود، مدیریت پروژه پیاده‌سازی NAV Microsoft dynamics بر اساس متدولوژی Phased approach است که به عنوان راهکار استاندارد پیاده‌سازی این ERP توسط شرکت مایکروسافت ارائه گردیده است. قبل از ورود به بحث مدل پیاده‌سازی ای آر پی باید در نظر داشت که پروژه ERP با هر مدلی که انجام پذیرد، نتایج زیر در پایان استقرار ERP باید محقق گردد:

 • تهیه روش‌های کاری برای پشتیبانی پیاده‌سازی موفق راه‌حل ارائه شده
 • تهیه طرح‌های مدیریت پروژه، مدیریت تغییر سازمانی و تضمین کیفیت
 • ایجاد نقاط یکپارچگی بین سیستم‌های تکنیکال و سازمانی (فرایندی)
 • انجام فعالیت‌های آموزش مداوم جهت اطمینان از انتقال دانش
 • ایجاد پروسه‌های یکپارچگی و تحویل از تیم پروژه به سازمان پشتیبانی کننده

پروژه ERP

مدل پیاده‌سازی پروژه ERP:

ما در پیاده سازی ERP از مدل Phased approach برای پیاده‌سازی Microsoft dynamics NAV استفاده می‌کنیم. در این مدل هدف بجای پیاده‌سازی کل پروژه ERP، بر ماژول‌ها و اجزایی از این سیستم‌ها متمرکز است. ابتدا تیم راه‌اندازی سامیکس با مدیران ارشد باید برای اینکه چه ماژول‌هایی پیاده شوند به توافق برسند و در نهایت اقدام به راه‌اندازی کنند.
از آنجا که در عمل چنین اجزایی با سیستم‌های حسابداری و مالی بوده و در این بخش‌ها معمولاً تعداد محدودی از پرسنل کل سازمان فعالیت دارند، موفقیت پروژه در این بخش‌ها دلیلی قاطع بر موفقیت پروژه در سطح کل سازمان نخواهد بود. نهایتاً پس از تکمیل و نهایی شدن این بخش‌ها سایر اجزای ERP نیز به ترتیب اولویت در سازمان پیاده‌سازی خواهند شد. از آن جا که سیستم‌های یکپارچه ERP دارای ویژگی‌های اصلی و اساسی یکپارچگی در سطح دیتابیس می‌باشند، در اکثر موارد اجرای مرحله‌ای می‌تواند مشکلاتی را برای تیم راه‌اندازی ایجاد نماید.

کارهای انجام گرفته در حین پیاده‌سازی نرم‌افزار ERP

 • تهیه برنامه plan_(پروژه)
 • تأمین نیروی انسانی و آموزش تیم درگیر در پروژه با مفاهیم کلی و فازهای اجرایی یک پروژه ERP
 • شناخت و تحلیل وضع موجود کسب و کار
 • تهیه فهرست مقتضیات انجام پروژه و برنامه زمان بندی
 • برآورد منابع و زیرساخت‌های مورد نیاز پروژه
 • امکان‌سنجی با توجه به موارد فوق
 • پیاده‌سازی IMPLEMENTION
 • پشتیبانی و نگهداری SUPPORT

پیشنهاد شرکت سامیکس جهت ایجاد تغییرات اساسی در عملکرد و رویکرد به منظور تطبیق با نیازهای متغیر و در حال توسعه و حفظ موقعیت رقابتی مبتنی بر رویکردی یکپارچه و چهار جانبه است:

 1. استراتژی
 2. فرآیند
 3. نیروی انسانی
 4. زیرساخت (تکنولوژی)

تأثیر ابعاد چهارگانه در پیاده‌سازی راهکار ERP

استراتژی:

تعیین استراتژی مناسب برای پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار ERP و پیش‌بینی مراحل گذار به سیستم جدید باعث اطمینان صاحبان و مدیران ارشد شرکت از اینکه استراتژی لحاظ شده می‌تواند نیازهای سازمان را بر اساس ملاحظات موجود، استاندارهای مد نظر، خروجی‌های مطلوب و سایر نیازهای عملیاتی و اطلاعاتی سازمان تأمین نماید می‌شود. در زیر به طور خلاصه الزامات تأثیرات این 4 عامل را بر می‌شماریم:

فرآیند:

 • برآورده ساختن نیازهای سازمان توسط فرآیندهای لحاظ شده در راه حل و تضمین خروجی‌های مورد انتظار
 • فراهم نمودن منابع مورد نیاز برای فرآیندهای جدید طراحی شده و یا بازنگری شده و لحاظ شده در راه حل ERP
 • فعالیت صاحبان فرآیند به‌عنوان نیروی متخصص در کنار تیم پروژه پیاده سازی ERP و تعیین نیازمندی‌های هر فرایند
 • مشارکت کاربران اصلی در آزمون پذیرش کاربر و آموزش دهی به کاربران نهایی و همچنین پشتیبانی کاربران پس از پیاده‌سازی

نیروی انسانی:

 • موارد لازم جهت اثربخشی انتقال به یک محیط جدید سیستمی و دستیابی به منافع مورد نظر
 • وجود نیروی انسانی توانمند و با قابلیت جهت انجام فرآیندها و فعالیت‌ها
 • درک نقش‌ها و مسئولیت‌ها توسط نیروی انسانی

زیرساخت (تکنولوژی):

 • پیشنهادات و رهنمودهای لازم در خصوص طراحی راه حل تکنولوژیکی و زیرساخت در کل واحدهای سازمان به منظور آماده‌سازی بستر لازم برای پیاده‌سازی و بهره‌برداری از راه حل برنامه‌ریزی منابع سازمان توسط تیم سامیکس
 • فراهم نمودن منابع و امکانات لازم جهت تحقق این موارد

دلایل بهره گیری سامیکس از متدولوژی استاندارد پیاده سازی Microsoft dynamics sure step

 • افزایش کارایی فرایند پیاده سازی
 • کاهش هزینه های پیاده سازی
 • کاهش ریسک های پیاده سازی
 • ارائه بهروش های کسب و کار

فازهای اصلی متدولوژی استاندارد پیاده سازی ERP در شش بخش در شکل زیر آورده شده است :​

نگرش و رویکرد یکپارچه به پیاده سازی ERP :

 • آماده سازی پروژه (ERP Project preparation)
 • تهیه منشور پروژه project charter
 • ایجاد ساختار و سازمان پروژه
 • بازبینی و تصحیح طرح و استراتژی پیاده سازی اجرای راه حل
 • ایجاد تیم های کاری پروژه و تخصیص وظایف
 • تهیه طرح و برنامه عملیاتی پروژه به صورت تفصیلی
 • تهیه نیازمندی های فنی Technical Requirement
 • تعریف استانداردها و رویه های مدیریت و کنترل پروژه
 • تعریف استانداردها و رویه های پیاده سازی و اجرای پروژه
 • برگزاری جلسات آغازین جهت شروع پروژه
 • تعیین و باز بینی خط مشی ها و اهداف و مسئولیت های کیفی مدیریت کیفیت پروژه
 • تعیین استراتژی مستند سازی فعالیت های پروژه
 • تعیین استراتژی آموزش کاربران نهایی
 • ارائه طرح یا برنامه های مناسب برای جاری سازی ERP در شرکت
 • تعیین استراتژی بروزرسانی و شرایط گذار از وضع موجود به وضع مطلوب
 • ارائه راه حل در خصوص چگونگی شناسایی و جمع آوری اطلاعات پایه
 • ارائه راه حل در خصوص محیط نرم افزاری
 • ارائه نیازمندی ها و توصیه ها در خصوص ارائه زیر ساخت ها ی سخت افزاری و بستر مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز برای پیاده سازی طرح نهایی
 • ارائه راهکار برای تقویت و توسعه ساختار سازمانی واحد فناوری اطلاعات IT
 • ارائه پیشنهاد در خصوص انجام طرح های بهبود خدمات مدیریتی در شرکت متقاضی
 • شناسایی مدل لازم برای انجام فرآیند شناخت ، مدلسازی و تحلیل نیازمندی ها​

فعالیت های اصلی :

 • آموزش تیم پروژه
 • پیکربندی اولیه
 • اعمال تغییرات در نرم افزار ERP به منظور تبدیل شده به راهکار ERP
 • سفارشی سازی با استفاده از ابزارهای تعریف شده
 • ایجاد و تست واسط های لازم) (INTERFACES
 • ایجاد ابزار های گزارش گیری
 • ایجاد فرم های لازم
 • برنامه ریزی و آزمون عملکرد و کارکرد های سیستم
 • پیکربندی نهایی سیستم
 • تست یکپارچگی سیستم
 • مدیریت کیفیت
 • تهیه برنامه گذار PLAN CUT –OVER
 • تهیه محتوای لازم برای آموزش کاربران نهایی

پیاده‌سازی Dynamics 365 Business Centralبا سامیکس

برای اطمینان از پیاده سازی کامل ، مؤثر و موفقیت‌آمیز Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV، تیم سامیکس مشاوره ما در هر جنبه‌ای از تجزیه‌وتحلیل، طراحی، آزمایش، آموزش و جمع‌بندی، همکاری نزدیکی با کارکنان شما دارد.

ما نیازها و مسائلی که مختص تجارت شما هست را شناسایی می‌کنیم و Dynamics 365 Business Central را مطابق با آن‌ها تنظیم می‌کنیم تا اطمینان حاصل کنیم که Dynamics 365 Business Central با تغییر و رشد کسب‌وکار شما، متناسب باشد.

همکاری – کلید موفقیت

پیاده سازی D365 Business Central

بیش از 100000 کسب‌وکار در سراسر جهان، از Dynamics 365 Business Central / Dynamics NAV استفاده می‌کنند.

هر مشتری با تجربیات و شرایط صنعت خود که ، باعث شکل‌گیری شیوۀ کسب‌وکارش شده است؛ اشنا اگاه و مسلط است .

علاوه بر این، متخصصین و مشاورین سامیکس، از سال 1390 با  این محصول، از نزدیک کار کرده‌اند و این تعامل، آن‌ها را به درک عمیقی از این محصول بهبودیافتۀ سطح بالا و قابلیت‌های منحصربه‌فردش، مجهز می‌کند.

همان‌گونه که سامیکس، به بهترین صورت، محصول را درک می‌کند، شما هم به بهترین وجه، کسب‌وکار خود را درک می‌کنید. دانش شما در مورد عملکرد واقعی شرکتتان، در موفقیت و کارایی راه‌حل، بسیار مهم است.

سامیکس به‌نوبۀ خود، می‌تواند الهام‌بخش کارکنان شما باشد و آن‌ها را مشغول و درگیر فکر کردن به راه‌های بهبود و ساده‌سازی فرایندها، روش‌های افزایش بهره‌وری و بنابراین سودآوری شرکت شما کند. این جنبه از مشارکت است که با پیشرفت کسب‌وکار شما و فرآیندهای آن، ارزشمندی خود را ثابت می‌کند.

تحلیل عمیق

مشاورین ما باعث تسهیل و آسان‌سازی برخی از تحلیل‌های فرایند‌ کسب‌وکار می‌شود و کارگاه‌هایی را جهت بررسی روند کسب‌وکار، آشنایی کارکنان با ویژگی‌های نرم‌افزار و طراحی بهترین راه‌حل برای شرکت شما برگزار می‌کند.

یک روز زندگی کامل در کسب‌وکار شما

ما یک سری از جلسات آزمایشی را با کارمندان شما برگزار می‌کنیم تا بتوانیم شیوۀ «یک روز کامل کاری» که مختص کسب‌وکار شما باشد را از ابتدا تا انتها شبیه‌سازی کنیم، تا اطمینان حاصل کنیم که تمام مراحل و الزامات لازم، در نظر گرفته شده است.

آموزش مفید

ما به‌جای اینکه در طی یک جلسه، کارکنان را از اطلاعات اشباع کنیم؛ آموزش‌های عملی را ارائه می‌دهیم که مستقیماً با وظایف روزانه هر فرد، مرتبط است.

مدیریت پروژه به شیوۀ مؤثر

شناسایی خطرات، برنامه‌ریزی‌های احتمالی‌، تعریف همه نقش‌ها و مسئولیت‌ها و بیان معیارهای موفقیت، همه و همه، برای موفقیت، بسیار مهم هستند. هر پروژه، همراه با گزارش‌های وضعیتی منظم، در سامانه مدیریت و کنترل پروژه های شرکت سامیکس به‌طور کامل برنامه‌ریزی‌شده است تا شما را آگاه نگه دارد و نظارت بر تمام فرایند پروژه را در دست داشته باشید.

پشتیبانی عملی

برای کاهش استرسی که ممکن است انتقال به یک سیستم جدید، باعث آن شود، تیم پشتیبانی حرفه ای ما، به صورت آنلاین باشند و در لحظه به‌صورت عملی شما را همراهی خواهد کرد تا زمانی که کارکنان شما بتوانند با سیستم جدید، سازگار شوند و بتوانند به کاربرانی دارای اعتمادبه‌نفس و مولد تبدیل شوند.

پشتیبانی مداوم

شما می‌توانید به پشتیبانی روزانه و مداوم ما اعتماد کنید. این خدمات شامل:

 • دسترسی به پشتیبانی آنلاین ما
 • نگهداری از سرورها و بک اپ گیری منظم
 • تضمین سطوح امنیتی
 • ارتقاء به جدیدترین نسخه‌های نرم‌افزار و بروزرسانی های دوره ای
 • رفه اشکالات و خطاهای احتمالی

توصیه‌های مشاوره‌ای

درست همان‌طور که چشم‌انداز کسب‌وکار تغییر می‌کند، ممکن است الزامات سیستم شما نیز تغییر کند. به‌عنوان بخشی جدایی‌ناپذیر از خدمات پیاده‌سازی برنامه‌ریزی منابع سازمانی (ERP)، ما همچنان سیستم‌های شما را با تغییرات لازم، سازگار می‌کنیم و در صورت لزوم، اپلیکیشن‌های مربوطه را در حیطه‌های جدید کسب‌وکارتان پیاده‌سازی می‌کنیم. مشاوران ما از این مسئله اطمینان حاصل می‌کنند که نرم‌افزار شما با عملکردهای شرکتتان مطابقت داشته باشد و برعکس.

تجریبات موفق پیاده سازیERPدر ایران

داستان موفقیت یک پروژه ERP؛ فراز کنترل

داستان موفقیت یک پروژه ERP؛ فراز کنترل

بیشتر

پیاده سازی ERP در گروه اسنپ

پیاده سازی ERP در گروه اسنپ

بیشتر

ERP مایکروسافت در صنایع غذایی گهر

ERP مایکروسافت در صنایع غذایی گهر

بیشتر

همین امروز Business Central را به کار بگیرید

تا سازمان شما هم در لیست تجربیات موفق پیاده سازی ERP قرار بگیرد!

درخواست دمو

یک دیدگاه بگذارید

 1. ارسال نظر

  بهنام محمدیان برنتی می گوید:

  سلام
  سوالی دارم ؟
  اینکه چظور میشه یک نرم افزار ERP تولید کرد ؟
  منظورم بخش مدیریتی و هدف و اینا نیست ….
  منظورم بخش فنی هست که از چه نرم افزار هایی استفاده شده؟
  تشکر

  1. ارسال نظر

   آرمان احمدی فر می گوید:

   با سلام
   ERP مفهومی کلان و مدیریتی است و شامل و دربرگیرنده بهروش ها و استانداردهای بیزنس در هر صنعت در خصوص فعالیت های کلیدی هر کسب و کار اعم از مالی و حسابداری انبار خرید و فروش زنجیره تامین و تولید و منابع انسانی و …. است درواقع نرم افزارهای ERP مهملی هستند که این استانداردها و بهروش ها در آن ها گنجانده شده و مطابق با آن ها توسعه داده شده اند فلذا نقطه عزیمت اصلی در بحث شروع یک پروژه ای ار پی فرایندها و روش های استاندارد انجام کارهاست.. در این رابطه ابزارها و نرم افزارهای متعددی وجود دارند که عیار ای ار پی بودن ان ها نیز بر همین اساس استوار است اما مساله اصلی نه تولید یا توسعه بلگه پیاده سازی و استقرار یکی از این ای ار پی های واقعی و معتبر موجود می باشد.