پرش لینک ها

نرم افزار مدیریت پورتفولیو

هم اکنون بیش از هر زمان دیگری خاص و رقابتی ماندن در بازار اهمیت دارد. انتخاب آغازگرهای درست برای اینکه بیشترین ارزش تحویل داده شود به اندازه یک فرایند تحویل درست حیاتی است.

درخواست دمو
مدیریت پورتفولیو

سامیکس سازمانها را با مسائل و مشکلات شناخته شده شان روبرو می کند:

 • آغازکردن یا متوقف نکردن پروژه های اشتباه
 • «اختراع چرخ» های غیرضروری- اشتراک های محدود در رویکرد
 • اعتماد ضعیف در کنترل اطلاعات- تاریخ ها، هزینه ها، مشکلات، ریسک ها یا تغییرات
 • استفاده غیرکارا از منابع- خطوط کاری فعلی مشخص نیستند، تعدد پیمانکاران
 • لغزش های مکرر و هزینه کرد مازاد بر برنامه- تاریخ تحویل ها، حوزه کار و کیفیت اغلب تحقق نمی یابند.
 • مزایای درک نشده و اهداف استراتژیک
 •  مدیرانی مستاصل بدلیل عدم توانایی در تحقق برنامه های تغییر

همکاری سامیکس با مشتریان بعنوان یک شریک استراتژیک:
درک وضعیت فعلی، دورنما و نقشه راه پشتیبانی، طراحی روشی بهتر و پشتیبانی از تغییر

یک منبع فنی:
پاسخگویی به درخواست های تخصصی در مورد دوباره کاری فرایندها/نقش ها، آموزش مدیریت پروژه، بررسی دقیق

یک ارائه دهنده خدمات:

خدمات همکاری در تحلیل پورتفولیو، پشتیبانی از ابزار، تضمین کیفیت، برنامه ریزی و گزارشگیری

رویکرد ما

 • شناسایی: مشکلات، دورنمای شما
 • ارزیابی: وضعیت فعلی، نیازمندی شما
 • تعریف: استراتژی، نقشه راه شما
 • طراحی: فرایند، تکنولوژی و تغییر
 • تحویل: آگاهی، آمادگی و تغییر
 • یکی کردن: حاکمیت، قابلیت و بلوغ