portfolio

سامیکس سازمانها را با مسائل و مشکلات شناخته شده شان روبرو می کند:

 • آغازکردن یا متوقف نکردن پروژه های اشتباه
 • «اختراع چرخ» های غیرضروری- اشتراک های محدود در رویکرد
 • اعتماد ضعیف در کنترل اطلاعات- تاریخ ها، هزینه ها، مشکلات، ریسک ها یا تغییرات
 • استفاده غیرکارا از منابع- خطوط کاری فعلی مشخص نیستند، تعدد پیمانکاران
 • لغزش های مکرر و هزینه کرد مازاد بر برنامه- تاریخ تحویل ها، حوزه کار و کیفیت اغلب تحقق نمی یابند.
 • مزایای درک نشده و اهداف استراتژیک
 •  مدیرانی مستاصل بدلیل عدم توانایی در تحقق برنامه های تغییر

همکاری سامیکس با مشتریان بعنوان یک شریک استراتژیک:
درک وضعیت فعلی، دورنما و نقشه راه پشتیبانی، طراحی روشی بهتر و پشتیبانی از تغییر

یک منبع فنی:
پاسخگویی به درخواست های تخصصی در مورد دوباره کاری فرایندها/نقش ها، آموزش مدیریت پروژه، بررسی دقیق

یک ارائه دهنده خدمات:

خدمات همکاری در تحلیل پورتفولیو، پشتیبانی از ابزار، تضمین کیفیت، برنامه ریزی و گزارشگیری

رویکرد ما

 • شناسایی: مشکلات، دورنمای شما
 • ارزیابی: وضعیت فعلی، نیازمندی شما
 • تعریف: استراتژی، نقشه راه شما
 • طراحی: فرایند، تکنولوژی و تغییر
 • تحویل: آگاهی، آمادگی و تغییر
 • یکی کردن: حاکمیت، قابلیت و بلوغ

برای اطلاعات بیشتر بروشور مشاوره مدیریت پروژه، مدیریت پورتفولیو و مدیریت برنامه سامیکس را دانلود کنید.​

نرم افزار مدیریت پورتفولیو

هم اکنون بیش از هر زمان دیگری خاص و رقابتی ماندن در بازار اهمیت دارد. انتخاب آغازگرهای درست برای اینکه بیشترین ارزش تحویل داده شود به اندازه یک فرایند تحویل درست حیاتی است.  
اشتراک‌گذاری