مدیریت تغییرات در پروژه های ERP

مدیریت تغییرات، کلید استقرار موفق نرم افزار ERP

اجرای موفق آمیز یک پروژه استقرار نرم‌افزار ERP مشکل و پیچیده است، دلیل این امر این است که استقرار نرم‌افزار ERP باعث تغییرات گسترده‌ای در سطح سازمان می‌شود که این امر نیازمند مدیریتی دقیق، به منظور دستیابی به منافع مورد نظر است. در سیستم ERP برخلاف سیستم‌های سنتی، تمرکز اصلی از تأکید روی تجزیه و تحلیل فنی و برنامه‌نویسی، به طراحی فرایندهای کسب وکار و ساختاربندی نرم‌افزار با تمرکز بر کسب وکار معطوف شده است.

به منظور پیاده‌سازی موفق نرم‌افزار ERP، باید عوامل کلیدی که موجب موفقیت یا شکست آن می‌شوند، مورد شناسایی قرار گیرند. در این راستا، بررسی گسترده‌ای صورت گرفت و نهایتاً عوامل کلیدی موفقیت برای پیاده‌سازی نرم‌افزار ERP شناسایی شد. لازم به ذکراست عوامل شناسایی شده، پس از بررسی صنایع و سازمان‌های مختلف استخراج شده، ولی در هر صنعت و سازمان خاص، با توجه به شرایط کسب وکار، فرهنگی، ساختاری و غیره حاکم بر آن، بعضی از آن عوامل دارای اهمیت بیشتری خواهند بود و بیشتر مورد توجه و تأکید می‌باشند. از مهم‌ترین این عوامل می‌توان به فرهنگ سازمانی، مدیریت تغییر و آموزش نیروی انسانی اشاره کرد که در ادامه این مقاله به بررسی آن‌ها پرداخته می‌شود. بر اساس درگیری گروه‌ها و رده‌های مختلف سازمانی و همچنین زمان اثرگذاری بر پروژه به سه گروه عوامل تاکتیکی، عوامل استراتژیک و عوامل اجرایی تقسیم شدند:

عوامل اجرایی: عوامل اجرایی عواملی هستند که بیشتر تحت کنترل رده بالای سازمان است و در واقع اهمیت نقش مدیران ارشد سازمان در موفقیت پروژه‌های ERP را نمایان می‌سازند. این گروه شامل 4 عامل است که شاید بتوان گفت مهم‌ترین آن‌ها عبارتند از: مدیریت مؤثر پروژه یا همان تیم اجرایی ماهر و آموزش کارکنان است.

مدیریت تغییرات در ERP

عوامل استراتژیک: این عوامل نیز همانند عوامل اجرایی عواملی هستند که اهمیت نقش مدیران ارشد سازمان را در اجرای این پروژه نمایان می‌سازند، با این تفاوت که این گروه از عوامل، بیشتر جنبه سازمانی دارد تا فردی. در واقع این گروه از عوامل، گام‌های ابتدایی در آماده‌سازی سازمان برای اجرای پروژه ERP هستند و سازمان می‌کوشد با طی کردن آن‌ها تا حدی از وجود زیرساخت‌های مناسب برای اجرای پروژه اطمینان حاصل نماید. این دسته از عوامل شامل موارد مختلفی است که حمایت مدیر ارشد و مدیریت تغییر را می‌توان از مهم‌ترین و مؤثرترین عوامل این گروه در راه موفقیت پروژه ERP در سازمان برشمرد.

عوامل تاکتیکی: این گروه از عوامل، عواملی هستند که بیشتر نقش کارکنان صنفی سازمان در اجرای موفقیت‌آمیز پروژه‌های استقرار نرم‌افزار ERP را نشان می‌دهند. درواقع این عوامل، بیشتر پس‌ از آن که سازمان درگیر پروژه ERP شد، ظاهرمی شوند. از مهم‌ترین این موارد می‌توان از روحیه تیمی و انگیزه، مدیریت برنامه‌ریزی هزینه پروژه و ارزیابی پس از پیاده‌سازی به عنوان مهم‌ترین عوامل نام برد.

برچسب ها: بدون برچسب

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند