پرش لینک ها

برچسب: مدیریت جریان نقدینگی در ERP

IFRS چیست

IFRS چیست؟

ضرورت استفاده از این استاندارد مالی – حسابداری و گزارش دهی مطابق با آن چیست؟ استانداردهای گزارشگری مالی بین المللی (IFRS)، به مجموعه‌ای از استانداردهای حسابداری گفته می‌شودکه توسط هیات استانداردهای حسابداری بین المللی(IASB) تدوین شده‌اند. هدف این استانداردها، تهیه صورت‌های مالی شرکت‌های سهامی در