نوامبر
Power BI برای Dynamics NAV

یکپارچگی Business Central با Power BI مایکروسافت

بهبود در گزارش گیری و نیازهای BI شما در Dynamics NAV | Central Business 365 می‌دانیم که کلیه مشاغل باید KPI‌های خود را گزارش دهند (گردش مالی، سهام در گردش و غیره) اما سطح گزارش‌دهی و منطق تجارت از شرکت به شرکت بسیار متفاوت است. ما می‌دانیم هنگام یاف ...

آوریل
Dynamicsnav18

ارتقا قابلیت های هوش تجاری و ابزارهای گزارش گیری در 2018 Dynamic NAV

Dynamics NAV تا نسخه 2009 آن در زمینه هوش تجاری و ارائه گزارشات و دشبوردهای مدیریتی دارای تنها 4 مشخصه زیر بود: الف) تا نسخه 2009 قابلیت ارائه گزارشات Jet Express وجود داشت ب) نسبت به یکپارچگی با فایل های XML باز بود. ج) امکان استفاده از نمو ...

nav_BI

بهبود یکپارچگی Dynamics NAV 2018 و Power BI

پاور بی آی (Power BI) مجموعه ای از ابزارهای تجزیه و تحلیل کسب و کار است که نمایی تحلیلی از تمام سازمان شما ارائه می‌کند. اتصال به صدها منبع داده، ساده سازی و آماده سازی داده ها، تجزیه و تحلیل از راه تبدیل داده‌های شما به اطلاعات منسجم، تعاملی و مصور ...

هوش تجاری: تفکری هوشمندانه در کسب و کار

داده های سازمان به یکی از دارایی های ارزشمند آنها مبدل شده است. استخراج ارزش از داده های سازمان امری نیست که بصورت خودکار انجام گیرد؛ داده بدون وجود تکنولوژی هایی که تبدیل آن به اطلاعات ارزشمند را میسر کند و آنها را در زمان مقتضی و به منظور اتخاذ تصم ...

هوش تجاری اختصاصی چیست؟

هوش تجاری به کاربران کسب و کار اجازه می دهد تا با تحلیل داده ها کار کرده و به اطلاعات حیاتی کسب و کار دسترسی داشته باشند بدون اینکه از دپارتمان IT مشاوره بگیرند. این کار نیازمند این است که کاربران کسب و کار دانش این را داشته باشند که چطور از ابزاره ...