پرش لینک ها

تفاوت بررسی و مطالعه کسب و کار و Business Analysis

بسیاری فکر می‌کنند که بررسی و مطالعه کسب و کار و تجزیه و تحلیل آن به یک چیز اشاره می‌کنند در حالی که اینطور نیست. در این مقاله به بررسی تفاوت میان این دو می‌پردازیم.

تحلیل کسب و کار به معنی شناخت و شناسایی نیازهای کسب و کار و ارائه‌ی راه حل‌های مناسب برای رفع آن نیاز‌ها است. تحلیل‌گر کسب و کار مطمئن می‌شود که محصول یا سرویسی که توسط تیم فنی آماده شده است متناسب با نیاز‌های مشتری است. راه‌ حل‌های ارائه شده توسط تحلیل‌گران می‌تواند توسعه‌ی بخشی از محصول، تغییرات شرکتی، بهبود فرآیندها یا تغییرات استراتژیک در برنامه‌ریزی و مدیریت باشد.

تجزیه و تحلیل  کسب و کار اما به معنی استفاده از ابزار، روش‌ها، و مهارت‌های مختلف برای بررسی فعالیت‌های اخیر کسب و کار است. به عمل‌کرد بهتر آن در آینده کمک می‌کند و بیشتر با تحلیل داده‌ها و آمار مختلف سر و کار دارد.

بررسی و مطالعه کسب و کار تجزیه و تحلیل کسب و کار
بر روی فرآیندها‌، وظایف، و روش‌های مورد استفاده در کسب و کار تمرکز می‌کند. بر روی داده‌ها و تحلیل آمار مربوط به کسب و کار تمرکز می‌کند.
برای حل مشکلات پیچیده‌ی تجاری و ارائه‌ی راه‌حل های مؤثر برای آن‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرد. برای پیش‌بینی آینده‌ی کسب و کار و جهت‌دهی به تصمیمات تجاری مورد استفاده قرار می‌گیرد.
به دانش عملی، تجاری، و محیطی نیاز دارد. به دانش آماری، ریاضی و برنامه‌نویسی نیاز دارد.
با استانداردسازی فرآیند‌های مختلف به بهبود عمل‌کرد کسب و کار کمک می‌کند. به یافته‌هایی می‌انجامد که به بهبود آینده‌ی کسب و کار کمک می‌کند.
تعریف و استاندارد‌سازی فرآیند‌های تجاری در واحد‌های تجاری یک شرکت. پیش‌بینی میزان فروش آینده بر پایه‌ی میزان فروش گذشته با استفاده از روش‌های آماری مختلف و رصد معیار‌های عمل‌کرد کسب و کار.

تفاوت بررسی و مطالعه کسب و کار و Business Analysisبسیاری از افراد نظرات متفاوتی در این رابطه دارند. بعضی می‌گویند که بررسی و مطالعه کسب و کار بر پایه‌ی تجزیه و تحلیل آن عمل می‌کند. یعنی جمع‌آوری و تحلیل داده. هر دو کار مشابه هم به نظر می‌رسند اما در واقعیت در فرآیند‌ها و دانش مورد نیاز برای انجام دادن‌شان با هم تفاوت دارند.

یک دیدگاه بگذارید