change management2

استراتژی‌های مناسب برای مدیریت تغییر در پیاده‌سازی و استقرار نرم‌افزار ERP

پیاده‌سازی موفق نرم افزار ERP بستگی به استراتژی‌های مدیریت تغییر دارد. استراتژی‌های مدیریت تغییر شناسایی شده در پیاده‌سازی موفق نرم‌افزار ERP در مطالعات انجام شده که در اکثر موارد مشترک بوده‌اند عبارتند از:

حمایت مدیران ارشد

در بررسی‌های انجام شده به وضوح نشان داده شده که مدیران ارشد عاملی مشترک برای به ثمر نشستن یک پیاده‌سازی موفق ERP بوده است.

آموزش مؤثر و انتقال دانش

آموزش کارکنان یکی از عوامل مهم برای موفقیت مدیریت تغییر است، زیرا به کارکنان فرصت هماهنگی و تنظیم شدن با تغییرات را ارائه می‌نماید. بررسی نمونه‌های موفق نشان از آن دارد که 70 درصد پروژه‌های موفق آموزش مؤثر و انتقال دانش را به عنوان استراتژی خود برای مدیریت تغییرات به تصویب رسانده‌اند.

قهرمان پروژه

حضور یک قهرمان برای حمایت از مدیریت پروژه یک فاکتور بسیار مهم برای موفقیت مدیریت تغییر است. قهرمان پروژه از طریق اعمال نفوذ قوی بر روی فرایند تغییر در سازمان زمینه موفقیت را فراهم می‌سازد. علاوه بر این، تعهد ایجاد شده از جانب قهرمان پروژه نقش حیاتی در ایجاد اجماع و نظارت بر چرخه عمر روند پیاده‌سازی نرم‌افزار ERP دارد.

برنامه‌ریزی روشن و سیستماتیک

تغییرات درواقع از طریق اجرای استراتژی به ثمرمی رسند، بنابراین وجود یک برنامهٔ مشخص برای ایجاد تغییر یک عامل بسیار مهم در اجرای فرایند مدیریت تغییر می‌باشند.

تیم‌های پروژه

انجام کار گروهی در روند پیاده‌سازی ERP امری مهم است با این حال، تنها نیمی از پروژه‌های موفق دارای تیم بوده‌اند که این عامل نشان می‌دهد که سازمان‌ها در این امر توجه لازم را به عمل نیاورده‌اند و باید تیم ویژه‌ای به این موضوع اختصاص یابد.

بازخورد

بازخورد یکی از عوامل حیاتی در اجرای استراتژی‌های مدیریت تغییر است، زیرا به شناسایی و درک منابع مقاومت کارکنان در برابر تغییرات ایجاد شده از طریق پیاده‌سازی نرم‌افزارهای ERP کمک فراوانی می‌نماید.

مشوق‌ها

مشوق‌ها می‌تواند عواملی مهم در اجرای استراتژی مدیریت تغییرات باشد، زیرا می‌تواند آگاهی بیش‌تر از تغییرات ایجاد نمود و به ایجاد احساسات قوی نسبت به پذیرش و اتخاذ سیستم‌های جدید کمک نماید. با این حال نتایج بررسی‌ها نشان از آن دارد که 10 درصد از پروژه‌های موفق استفاده از مشوق‌ها را به عنوان عاملی مهم در اجرای استراتژی‌های مدیریت تغییر دانسته‌اند.

عوامل گفته شده بیش از بیش از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخورداری می‌باشند و در صورت اجرای مناسب هر کدام در پیاده‌سازی می‌تواند کمک شایانی در جهت یک پیاده‌سازی موفق نرم‌افزار ERP در سازمان به اجرا درآورد.

مدیریت تغییر اثربخش در سازمان‌ها

با توجه به ماهیت تغییر و نحوه تأثیرپذیری آن بر روی سازمان، لازم است موارد زیر برای اثربخشی هرچه تمام‌تر آن در سازمان‌ها به اجرا درآید:

فراهم نمودن زمینه تغییر: در این مرحله باید عواملی همچون ایجاد آمادگی برای تغییر، غلبه بر مقاومت در برابر تغییرات را در سازمان انجام داد.

ایجاد چشم‌انداز مشترک: تعیین اهداف بلند مدت، تعیین اهداف کوتاه مدت، تعیین نتایج ارزشمند، ایجاد شرایط تغییر ازجمله مواردی است که در این مرحله باید انجام شود.

پشتیبانی از تغییر: ارزیابی قدرت عامل تغییر، تعیین ذی‌نفعان کلیدی، تأثیرگذاری بر ذی‌نفعان باید در هر مرحله به صورت هرچه بهتر و مؤثرتر در جهت بهره‌وری صورت پذیرد.

مدیریت گذاری: برنامه‌ریزی فعالیت‌ها، برنامه‌ریزی تعهد، مدیریت ساختارها باید در مدیریت گذاری انجام شود تا برنامه‌ها به صورت مرتب انجام پذیرند.

حفظ میزان شتاب تغییر: تأمین منابع برای تغییر، ایجاد نوعی سیستم پشتیانی برای عاملان تغییر، توسعه مهارت‌ها و شایستگی‌های جدید، تقویت رفتارهای جدید ازجمله مواردی است که باید در این مرحله مدنظر مدیران قرا گیرد.

این منابع با شناسایی و درک نقش برنامه‌های مدیریت تغییر در روند پیاده‌سازی نرم‌افزار ERP و شناسایی اجزای استراتژی‌های مدیریت تغییر در روند پیاده‌سازی موفق سیستم‌های ERP به توسعه یک مدل از بهترین شیوه‌ها برای تدوین و اجرای استراتژی‌های مدیریت تغییر در اجرای مؤثر نرم‌افزارهای ERP به توسعه یک مدل از بهترین شیوه‌ها برای تدوین و اجرای استراتژی‌های مدیریت تغییر در اجرای مؤثر سیستم های یکپارچه نرم افزاری کمک فراوانی می‌نماید.

یک دیدگاه بنویسید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد. فیلدهای الزامی با * نشان گذاری شده اند