پرش لینک ها

یکپارچه سازی Dynamics CRM و Dynamics NAV

مایکروسافت برای دستیابی به اتوماسیون فرایندها طریق سیستم ERP ، یکپارچه‌ سازی بین دو محصول محبوب خود، یعنی Dynamics NAV و Dynamics CRM را معرفی کرده ‌است. حال بیایید به مراحل یکپارچه سازی آن‌ها نگاه کنیم.

Microsoft Dynamics CRM به شما این امکان را می دهد سوابق Microsoft Dynamics CRM را با سوابق Microsoft Dynamics NAV هماهنگ کنید و اساساً سوابق را به هم متصل میکند. پس از اتصال، می توانید به پرونده Microsoft Dynamics CRM از Microsoft Dynamics NAV و برای برخی از موجودیت ها دسترسی پیدا کنید.

یکپارچه سازی ERP و CRM مایکروسافت

حساب Dynamics CRM با مشتری Dynamics NAV

 • مشتری Dynamics NAV را براساس حساب Dynamics CRM و برعکس ایجاد کنید.
 • مشتری NAV و حساب CRM می‌تواند همراه با تغییرات ایجاد شده در یک سیستم با یک حساب دیگر همراه باشد.
 • فرصت های دسترسی، فاکتورها و مواردی از حساب CRM Dynamics همه از Dynamics NAV مشاهده می شوند.
 • مشاهده آمار مشتری NAV در حساب CRM.

سفارش فروش که در NAV در مقابل مشتری قرار داده می‌شود به طور خودکار در حساب CRM همگام سازی می شود.

اتصال Dynamics CRM با Dynamics NAV

 • در Dynamics NAV با استفاده از Dynamics CRM و برعکس، اتصال ایجاد کنید.
 • اتصال CRM وNAV باهم هماهنگ میشود و تغییرات ایجاد شده در یک سیستم بطور خودکار در سیستم دیگر به روز می شود.
 • همگام سازی داده ها می تواند به صورت دستی انجام شود و حتی می توان از Microsoft Dynamics NAV به Microsoft Dynamics CRM و برعکس برنامه ریزی کرد.

کاربر Dynamics CRM با فروشنده / خریدار  Dynamics NAV

 • نقشه کاربر Dynamics CRM با فروشنده NAV.
 • کاربر Dynamics CRM می تواند با استفاده از حساب فروشنده، به داده های Dynamics NAV دسترسی پیدا کند.

محصول Dynamics CRM با آیتم و منبع  Dynamics NAV

 • ایجاد یک محصول جدید در CRM از یک کالا یا منبع موجود در NAV.
 • دسترسی به محصولات CRM Dynamics از آیتم / منبع NAV.
 • دسترسی به یک آیتم یا منبع در مایکروسافت Dynamics NAV از یک محصول در مایکروسافت Dynamics CRM.

معاملات ارزی Dynamics CRM با ارز NAV

 • ایجاد و هماهنگی یک تراکنش جدید در Microsoft Dynamics CRM از یک ارز در مایکروسافت Dynamics NAV.
 • دسترسی به یک ارز تراکنش هماهنگ شده در Microsoft Dynamics CRM از یک ارز در Microsoft Dynamics NAV.
 • همگام سازی داده ها می تواند به صورت دستی انجام شود و حتی می توان از طریق Microsoft Dynamics NAV نیز برنامه ریزی گردد.

گروه واحد Dynamics CRM با واحد اندازه گیری NAV

 • ایجاد یک گروه واحد جدید در Dynamics CRM از یک واحد اندازه گیری در Microsoft Dynamics NAV.
 • دسترسی به یک گروه واحد هماهنگ شده Microsoft Dynamics CRM از یک واحد اندازه گیری Microsoft Dynamics NAV.

سفارش فروش Dynamics CRM با سفارش فروش NAV

 • ایجاد سفارش فروش را در NAV بر اساس سفارش از قبل ایجاد شده در CRM.
 • دسترسی به سفارش فروش در CRM از سفارش فروش ایجاد شده در NAV.
 • وقتی سفارش فروش در Microsoft Dynamics NAV ارسال می شود، وضعیت سفارش فروش هماهنگ شده در Microsoft Dynamics CRM به صورت فاکتور تغییر پیدا میکند.

یک دیدگاه بگذارید