پرش لینک ها

وبینار رایگان راهکارهای ERP مایکروسافت برای چالش‌های برنامه‌ریزی تولید و مدیریت انبار

قابل توجه مدیران کارخانجات، متخصصین برنامه ریزی، مدیران انبار و خرید و تدارکات، مدیران ارشد سازمان های تولیدی، مدیران فناوری اطلاعات سازمان های تولیدی و مشاورین محترم

 • این وبینار با ابزار مایکروسافت تیمز Microsoft teams برگزار شد.
وبینار ERP

وبینار رایگان راهکارهای ERP مایکروسافت برای چالش‌های برنامه‌ریزی تولید و مدیریت انبار

دوشنبه 28 تیرماه 1400 ساعت 14:00

موضوعات اصلی وبینار:

 • برنامه ریزی تولید، مواد و ماشین آلات MRP
 • BOM ها و Phantom BOM
 • مسیرهای تولید Routing
 • برنامه ریزی مراکز کاری و مراکز ماشین Machin Center
 • Work Center
 • مدیریت ضایعات و دوباره کاری ها Scrap
 • تولید کارمزدی(برونسپاری تولید) Subcontracting
 • پیش بینی تقاضا Demand Forecast
 • Master Planning Scheduling
 • محاسبه بهای تمام شده آنلاین و دقیقCost Accounting
 • استفاده از بارکد خوان و پرینتر بارکد در مدیریت موجودی کالا و ثبت مراحل تولید
 • استفاده از RFID در مدیریت موجودی کالا و ثبت مراحل تولید
 • استفاده از Requisition worksheet برای برنامه ریزی اتوماتیک خریدها
دانلود پوستر

دریافت ویدئوی وبینار

 • جهت پیامک یاداوری وبینار
 • جهت ارسال لینک وبینار

یک دیدگاه بگذارید