پرش لینک ها

اخبار و مقالات

زیرنوریس دسته‌بندی بایگانی
با راهکار FAST Search Server 2010 برای SharePoint بیشتر آشنا شویم

با راهکار FAST Search Server 2010 برای SharePoint بیشتر آشنا شویم

ابزار Fast Server 2010 برای SharePoint که در بستر SharePoint به کارگرفته می شود، با دارابودن ویژگیهای متعدد، قابلیتهای جستجوی سازمانی را بطرز چشمگیری ارتقاء داده است. جستجو در SharePoint Server 2010 روی “جستجوی بهره وری عمومی” هدفگذاری شده است. راهکارهای “جستجوی بهره وری عمومی

پنج اشتباه مدیریت پروژه سازمانی که باید از آن اجتناب شود

پنج اشتباه مدیریت پروژه سازمانی که باید از آن اجتناب شود

اشتباه شماره1: عدم هماهنگی با اولویت های استراتژیک کلیدی ضایعه: اعضای تیم/منابع برای دیگر پروژه ها کشیده می شوند. الزام زمان مدیریتی محدود است. راهکار: ارزش استراتژیک پروژه را با رهبران اثرگذار در سازمان مشخص نمایید و بر اساس آن اولویت بندی نمایید. اشتباه شماره